Sökning: "avfallsförbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet avfallsförbränning.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. En het marknad : en flerfallsstudie om hur svenska kraftvärmeverk uppnår optimerad lagernivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Andergren; Hannes Lager; [2019]
  Nyckelord :socialt kapital; informationsdelning; osäkra förhållanden; försörjningskedja; optimerad lagernivå; kraftvärmeverk; avfallsförbränning;

  Sammanfattning : Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i svenska kraftvärmeverk under 2017. LÄS MER

 3. 3. Logistiska utmaningar : Med avseende på radioaktivitet i anläggningar för avfallsförbränning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Therese Lantto; [2018]
  Nyckelord :Radioaktivt avfall; avfallshantering; strålning; radiakportal; värmeverk;

  Sammanfattning : The consultancy company Rejlers has been assigned by E.ON Värme in Norrköping to introduce detection of radioactivity on arriving waste. This is done by installing a detector that tracks radiation in the load of a truck. LÄS MER

 4. 4. Interaktioner mellan svavel, klor och kvicksilver vid avfallsförbränning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Bengtsdotter Karolina; [2018]
  Nyckelord :Mercury; flue gas; chlorine; sulfur; waste incineration; Kvicksilver; rökgas; klor; svavel; avfallsförbränning;

  Sammanfattning : Kvicksilver har länge varit ett populärt ämne i flertalet olika produkter på grund utav dess unika egenskaper. Detta har lett till en stor mängd av ämnet går att finna i olika produkter som förbränns i avfallsförbränning. LÄS MER

 5. 5. Beyond GDP Growth: Scenarios for the Swedish energy demand and electricity supply system

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Giulia Torri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project was developed within the “Beyond GDP Growth: Scenarios for sustainable building and planning", a joint program developed by a consortium of Swedish research centers and managed at KTH. The aim of the program is to explore future scenarios that could allow Sweden to achieve both environmental and social goals by 2050. LÄS MER