Sökning: "avfallsförbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet avfallsförbränning.

 1. 1. Möjligheterna att implementera bio-CCS och CCS på Högdalenverket : En fallstudie över fyra olika koldioxidavskiljningsteknologier och deras kompatibilitet på Högdalenverket med avseende på tekniska, ekonomiska, miljömässiga och energirelaterade aspekter.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Emma Nilsson; Evelina Östlund; [2021]
  Nyckelord :CCS; bio-CCS; BECSS; aminteknologi; Hot Potassium Carbonates; Compact Carbon Capture; Svante; kraftvärmeverk; avfallsförbränning; koldioxidavskiljning;

  Sammanfattning : Increased carbon dioxide in the atmosphere has raised the attention to Carbon Capture and Storage (CCS). Stockholm Exergi is a company conducting research on CCS and bio-CCS, a form of CCS where biogenic CO2 is captured. LÄS MER

 2. 2. Experimentell studie av driftparametrar och deras inverkan på förbränningen hos en avfallseldad rosterpanna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christoffer Nordström; [2021]
  Nyckelord :waste combustion; grate boiler; design of experiments; avfallsförbränning; rosterpanna; försöksplanering;

  Sammanfattning : Energiåtervinning av avfall genom förbränning är en av de dominerande metoderna i Sverige för att reducera mängden avfall. I Sverige förbränns cirka 6 miljoner ton avfall årligen och detta genererade år 2019 16 TWh värme och 2 TWh elektricitet. LÄS MER

 3. 3. Implementering av fjärde generationens fjärrvärme i svenska fjärrvärmenät : En fallstudie på Borlänges fjärrvärmenät

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Henrik Nordström; Klara Smeds; [2021]
  Nyckelord :4GDH low temperature district heating; 4GDH lågtempererad fjärrvärme;

  Sammanfattning : För att möta problem med ökande klimatförändringar kan fjärrvärmen ha en betydande roll ur både en svensk och en internationell kontext. Samtidigt står svenska fjärrvärmebolag inför betydande utmaningar då värmepumpar blir ett allt vanligare val för att möta uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet, tillgången till avfall och biomassa som bränsle förutspås bli mer begränsad och byggnaders uppvärmningsbehov blir allt lägre. LÄS MER

 4. 4. Carbon dioxide utilization in the food industry. Synthesis of carbohydrates and their precursors via photocatalytic reduction of carbon dioxide

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alex Mosquera Canchingre; [2020]
  Nyckelord :CO2 utilization; photocatalysis; carbohydrates; artificial photosynthesis; sustainable food industry; CO2-användning; fotokatalys; kolhydrater; artificiell fotosyntes; hållbar livsmedelsindustri;

  Sammanfattning : Today’s society strives to eliminate the carbon dioxide (CO2) emissions, which is the main greenhouse gas emitted through anthropogenic activities and contributes to climate change. In this project utilization of CO2 emissions from waste to energy plants to carbohydrates via photocatalytic reduction with water and further carbon coupling reactions is investigated. LÄS MER

 5. 5. Förbränning av avloppsslam : Utredning av förutsättningar för en anläggning i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Silfver; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avloppsslam är en restprodukt som uppstår vid rening av avloppsvatten, det innehåller både energi och näringsämnen. Ett av dessa näringsämnen som är en viktig del i livsmedelsproduktion och riskerar att bli en bristvara i framtiden är fosfor. LÄS MER