Sökning: "avfallsförbränning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet avfallsförbränning.

 1. 1. Carbon dioxide utilization in the food industry. Synthesis of carbohydrates and their precursors via photocatalytic reduction of carbon dioxide

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alex Mosquera Canchingre; [2020]
  Nyckelord :CO2 utilization; photocatalysis; carbohydrates; artificial photosynthesis; sustainable food industry; CO2-användning; fotokatalys; kolhydrater; artificiell fotosyntes; hållbar livsmedelsindustri;

  Sammanfattning : Today’s society strives to eliminate the carbon dioxide (CO2) emissions, which is the main greenhouse gas emitted through anthropogenic activities and contributes to climate change. In this project utilization of CO2 emissions from waste to energy plants to carbohydrates via photocatalytic reduction with water and further carbon coupling reactions is investigated. LÄS MER

 2. 2. Förbränning av avloppsslam : Utredning av förutsättningar för en anläggning i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Silfver; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avloppsslam är en restprodukt som uppstår vid rening av avloppsvatten, det innehåller både energi och näringsämnen. Ett av dessa näringsämnen som är en viktig del i livsmedelsproduktion och riskerar att bli en bristvara i framtiden är fosfor. LÄS MER

 3. 3. Avfall av läder, skinn och päls - en icke-fråga : En studie av det nationella stödets strävan att uppnå giftfria kretslopp inom kommunal avfallshantering

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Ramberg; [2020]
  Nyckelord :läder; skinn; päls; kommunalt avfall; avfallshantering; avfallsplanering; sexvärt krom; avfallsförbränning; miljögifter; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : The title of this study is Leather, skin, fur – a non-issue. A study of the endeavor in national support to municipal waste management to obtain toxic-free material cycles. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 5. 5. En het marknad : en flerfallsstudie om hur svenska kraftvärmeverk uppnår optimerad lagernivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Andergren; Hannes Lager; [2019]
  Nyckelord :socialt kapital; informationsdelning; osäkra förhållanden; försörjningskedja; optimerad lagernivå; kraftvärmeverk; avfallsförbränning;

  Sammanfattning : Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i svenska kraftvärmeverk under 2017. LÄS MER