Sökning: "avfallsfraktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet avfallsfraktioner.

 1. 1. Biokol av avfallsfraktioner från IKEA:s möbeltillverkning

  Kandidat-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Safiya Ahmed; Jesper Carlsson; Jenny Blomberg; Filip Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Biokol; Pyrolys; Klimatförändringar; Jordförbättring; EBC;

  Sammanfattning : I dagens samhälle genereras en stor mängd avfall, där stora delar av avfallen förbränns vilket inte är gynnsamt för vare sig miljön eller klimatet. Därför finns det idag ett stort behov av klimatsmarta metoder där avfallen kan användas till att producera produkter som kan motverka klimatförändringar. LÄS MER

 2. 2. Avfallshantering: En jämförelse mellan byggarbetsplatser

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Paulina Alving; Ellen Relander; [2021]
  Nyckelord :Avfallsfraktioner; Avfallshierarkin; Avfallspaketet; Basnivå; Byggavfall; Cirkulär ekonomi; Lagstiftning; Miljömål; Nyproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från byggavfall och alternativ återvinning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Donna Tieu; Rikard Aho; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Återvinning. Cirkulär ekonomi. Klimatpåverkan. Återvinningskostnad. Avfallslagstiftning. Produktlagstiftning. Avfallstrappa. CE-märkning. EPD. Svanen. Koldioxidekvivalent.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction and industrial sector are one of the most climate-affecting industries, regarding greenhouse gas emissions. In 2018 this sector contributed to more than a fifth of the total greenhouse gas emissions in Sweden. The same sector generates approximately one third of the total amount of waste. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsnära textilinsamling i södra Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Agnes Sörliden; [2019]
  Nyckelord :Textilavfall; fastighetsnära insamling; insamlingssystem; avfallshantering; södra Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 13.5 kg of textile per person are consumed in Sweden each year, of which 7.6 kg goes to energy recovery through the residual waste. Manufacturing textiles requires a lot of resources and contributes to large emissions. LÄS MER

 5. 5. Avfallssortering på byggarbetsplatser i samband med nyproduktion - Med förslag till sorteringsguide

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Sofie Pettersson; Harald Ericsson; [2018]
  Nyckelord :byggavfall; avfallsfraktioner; avfallshierarkin; miljömål; klimatpåverkan och nyproduktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reach the global targets, a number of actions must be taken. Among other things, the EU has decided that the recovery rate for waste from the building sector shall be at least 70 weight percent by year 2020. This means that the building sector needs to take increased responsibility for its waste. LÄS MER