Sökning: "avfallshandel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet avfallshandel.

 1. 1. Vad gör Sverige för att minska den illegala gränsöverskridande handeln med plastavfall?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Källehult; Serpil Emin; [2021]
  Nyckelord :plastic waste trafficking; illegal waste trade; cross-border waste trade; plastic waste shipment; plastic in the marine environment; microplastic; open burning; uncontrolled burning.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Illegal waste trafficking is today one of the most profitable illegal activities in the world. About 25 % of all global waste transports are estimated to be illegal and they are increasing. The same applies to plastics; the production of plastics is increasing and so is the illegal shipment of plastic waste. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande transporter av avfall. Miljöskydd eller frihandel?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Rosero Nordalm; [2007-09-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med den ökade tillväxten ökar mängden avfall. Frågan är vad man skall göra av det. På senare år har hanteringsmöjligheterna av avfall förbättrats markant vilket har lett till avfallet som sådant blivit mer attraktivt exempelvis som energikälla. LÄS MER