Sökning: "avfallssortering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet avfallssortering.

 1. 1. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 2. 2. Avfallssortering på byggarbetsplatser i samband med nyproduktion - Med förslag till sorteringsguide

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Sofie Pettersson; Harald Ericsson; [2018]
  Nyckelord :byggavfall; avfallsfraktioner; avfallshierarkin; miljömål; klimatpåverkan och nyproduktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reach the global targets, a number of actions must be taken. Among other things, the EU has decided that the recovery rate for waste from the building sector shall be at least 70 weight percent by year 2020. This means that the building sector needs to take increased responsibility for its waste. LÄS MER

 3. 3. Managing Household Plastic Waste: Evaluation of the EU commission’s strategy from the perspective of Swedish municipalities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tobias Henriksson; [2018]
  Nyckelord :plastics; waste; plastic waste; waste management; recycling; circular economy; sweden; scania; skåne; EU; strategy; 2030; municipality; municipalities; interview; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In January of 2018, the EU commission presented a new strategy on how the EU will handle plastics in a circular economy. The strategy raises many of the issues the EU face with plastics and plastic waste today, presents several goals for 2030 in this field - such as a >50% recycling rate of plastic waste - and recommends measures the nations could take to improve their management of plastics and plastic waste. LÄS MER

 4. 4. Avfallshantering i kommersiellafastigheter : En utredning av utvecklingsmöjligheterna för avfallshanteringen i köpcentrum

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :William Smedberg Svensk; Karl-Johan Zinn; [2017]
  Nyckelord :Mall; waste contractor; shrink film; sorting; fractions; incentives; Köpcentrum; avfallsentreprenör; sortering; fraktioner;

  Sammanfattning :   AMF Fastigheter is shortly for the procurement of a waste contractor for all of its commercial properties. The investigation will identify the problem of how the waste is handled in shopping centers and inform AMF Fastigheter about how this can be improved. LÄS MER

 5. 5. Hållbar avfallshantering vid nybyggnation : En jämförelse mellan olika avfallssorteringsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Erika Blomqvist; Ante Ledje; [2017]
  Nyckelord :Blandat avfall; deponi; avfallshantering; avfallssortering;

  Sammanfattning : Idag eftersträvas i allmänhet en hög återvinningsgrad och framför allt reducerade mängder avfall. Detta är något som bör prioriteras inom bygg- och anläggningsbranschen på grund av de stora mängder avfall som byggsektorn genererar. LÄS MER