Sökning: "avfallstrappan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet avfallstrappan.

 1. 1. Återanvända och återvinna byggnadsmaterial : En undersökning av materialen trä och betong ur byggnadsstommen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sandra Brodin; Kasper Moberg; [2020]
  Nyckelord :Concrete; timber; reuse; recycle; circular economy; Betong; trä; återanvända; återvinna; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks återanvändnings- och återvinningspotentialen för stommaterial ur byggnader i Sverige. De två materialen som har undersökts är betong och trä. Rapporten innehåller en litteraturstudie över återanvändning och återvinning. En fallstudie har även utförts på två byggnader. LÄS MER

 2. 2. Ökad effektivitet för återanvändning av stål inom byggbranschen -Hur ökat stålåteranvädning från rivning och produktionsskede kan gynna företag

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mina Luay Hamed; Mina Ismail; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Än idag slängs det enorma mängder av stål från byggbranschen även om flera metoder för hantering av avfall har utvecklats inom EU. Det stora problemet som ligger bakom orsakerna av deponier från byggnadsbranschen är att det saknas en specifik person med ansvar över samtliga återanvändningsfrågor, snarare är det flertal personer som ingår i processen. LÄS MER

 3. 3. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 4. 4. Framtidens återvinningsstation : mer än bara återvinning

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joanna Ederyd; Sara Aneljung; [2019]
  Nyckelord :avfall; konsumtion; nedskräpning; återbruk och återvinning;

  Sammanfattning : Återvinningsstationen är den plats vi går till för att slänga förpackningar och tidningar som vi inte längre har nytta av eller som anses vara förbrukade. För många är dessa platser förknippade med ljudet av krossat glas, öllukt och smuts på kläder och händer. LÄS MER

 5. 5. Omforma - Forskning genom design – en undersökning om omformning av oanvända produkter i hemmet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Redesign; värde; behov; personlig design; critical design; holistiskt system; value; needs; citical design; holistic system;

  Sammanfattning : Våra hem fylls med produkter baserade på behov och önskemål och användningenav produkterna avtar efter en kortare tid då behovet att ersätta produkterna mednya känns lockande. Samhället är byggt för att avfallssystemet skall kunna ta övervåra produkter som vi inte längre använder. LÄS MER