Sökning: "avgiftsfinansiering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet avgiftsfinansiering.

 1. 1. Internprissättning i Svenska Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Sandström Langmarker; Christoffer Hökmark; [2012]
  Nyckelord :nternpriser; beställar-utförarmodellen; avgiftsfinansiering; ekonomistyrning; Försvarsmakten; Business and Economics;

  Sammanfattning : De ursprungliga syften som internhandelssystemet enligt Ekonomistyrningsverkets rapporter lyfte fram är till stor del uppfyllda på ett tillfredställande sätt. Dock uppfylls inte efterfrågestyrning på grund av att beställar-utförarmodellens premisser inte uppfylls i form då beställarens makt är minimerad på grund av övriga styrande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshetsförsäkringens finansiering : Hur påverkas arbetslöshetskassornas medlemsantal av en förhöjd grad av avgiftsfinansiering?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ruzica Gajic; Isabelle Söder; [2010]
  Nyckelord :Arbetslöshetsförsäkring; arbetslöshetskassa; Generalized Method of Moments GMM ; medlemsavgift;

  Sammanfattning : Sedan årsskiftet 2006/2007 har antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna minskat drastiskt. Under samma period har ett flertal reformer genomförts på arbetslöshetsförsäkringens område som bland annat resulterat i höjda medlemsavgifter för de flesta a-kassorna. LÄS MER