Sökning: "avgudadyrkan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avgudadyrkan.

 1. 1. Paulus förståelse av "synd" i valda delar av Romarbrevet och dess betydelse för Paulus texter om samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Norberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Romarbrevet; Samkönade relationer; Synd;

  Sammanfattning : Debatten om homosexualitet som synd fördes än en gång upp, i april 2015, i den samhälleliga debatten av flera samstämmiga pingstpastorer i tidningen Dagen. Svenska kyrkan är dessa pastorers motpol då de som organisation viger samkönade par. Denna åsiktsmångfald bland kristna samfund skapar en grund för denna uppsats. LÄS MER

 2. 2. “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Simon Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexuality; cultural appropriation; hermeneutics; Old Testament; Hebrew Bible; male same-sex; bans; third book of Moses; Holiness Code; implications; Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; homosexualitet; kulturell appropriering; hermeneutik; Gamla testamentet; Hebreiska Bibeln; samkönat sex; förbud; tredje Mosebok; Helighetslagen; implikationer;

  Sammanfattning : This paper investigates Leviticus 18:22 and 20:13 from the perspective of the hermeneutical implications of their historical context appropriated into a modern contextual understanding and possible application. To do this, four prominent historical theories (relating the ban to procreation, idolatry, against nature/the order of creation, and Canaanite practices) of the origin of the verses, and the ban therein, are chosen to be analysed. LÄS MER

 3. 3. Religionsförändringar hos Perus indianer : Under tiden strax före spanjorernas ankomst till slutet av 1600-talet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirtha Méndez Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Inkariket; teokrati; avgudadyrkan; utrotning; synkretism;

  Sammanfattning : Under 1500 och 1600-talen upplevde det nuvarande Peru en period av förändringar i alla avseenden, inte minst i religiösa. Inkariket som var en teokratisk stat, blev erövrat av spanjorerna som hade kommit till den nya världen med en ”ny” tro, katolicismen. LÄS MER