Sökning: "avhållsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet avhållsamhet.

 1. 1. En kvalitativ studieom individer som haft ett drogberoende och deras erfarenhet avbehandlingsinterventioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Badro Laajab; Ronny Pätsi; [2022]
  Nyckelord :Common factors theory; beroendevård; behandlingshem; öppenvård; missbruk; psykosocial behandling; behandlingsintervention; terapeutisk metod; tolvstegsprogrammet; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Drogberoende är ett folkhälsoproblem och det flesta känner någon som har ett problematiskt droganvändande, vissa utvecklar sjukdomen andra ligger i riskzonen. Vi anser att brukarperspektivet inom svensk beroendevård får för lite uppmärksamhet, brukarnas upplevelse av en samhällelig intervention bör tillvaratas bättre, detta för att komma till rätta med problematiken. LÄS MER

 2. 2. Ny visselblåsarlag - Utökat skydd vid rapportering om missförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miranda Bodiroza; [2022]
  Nyckelord :Arbetsrätt; visselblåsning; visselblåsarlagen; missförhållanden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2019 antog regeringen EU:s direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet. Det konstaterades att den befintliga lagstiftningen, lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, inte levde upp till de minimikrav som fanns i direktivet. LÄS MER

 3. 3. Från individuell frihet till kollektiv trygghet : Sociologiska och psykologiska perspektiv på varför kvinnor ur millenniegenerationen väljer ett religiöst liv inom den katolska systerorden Daughters of Saint Paul

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Millennial Nuns; sociala medier; Instagram; motiv; drivkrafter; sekularisering; individualism; religionssociologi; religionspsykologi; Zygmunt Bauman;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka vad som ligger bakom beslutet att välja ett liv inom en religiös traditionsbunden systerorden, i dagens samhälle där individualism, kommersialism och sekulära värden dominerar. Genom ett fokus på systerorden Daughters of Saint Paul och en kvalitativ analys av publicerat material i form av boken Millennial Nuns- reflections on living a spiritual life in a world of social media, samt det material de själva publicerat under hashtaggen #medianuns på plattformen Instagram, var syftet att försöka uttyda vilka motiv och drivkrafter som legat bakom systrarnas beslut att välja ett vigt religiöst liv där löftet om avhållsamhet, fattigdom och lydnad avges. LÄS MER

 4. 4. ”Avhållsamhet från sexuellt samliv är det enda skolan med gott samvete kan rekommendera” : En studie om hur lärare blev rekommenderade att undervisa i sex- och samlevnad mellan åren 1956–2013 och syftet med undervisningen enligt uttagna stödmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jan-Erik Landos Jonsson; Peter Larsson; [2022]
  Nyckelord :Sex- och samlevnad; samhällskunskap; Biesta; stödmaterial; undervisning; undervisningssyfte.;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnad är ett kunskapsområde som alltid kommer vara relevant, detta då det har en stark anknytning till individens vardag. Den centrala roll sex- och samlevnad har i skolan, en plats där elever växer upp och formas, är mycket påtaglig. LÄS MER

 5. 5. Uppläxad till döds : Sexism i modern slasherfilm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Anton Nyström; [2021]
  Nyckelord :slasher; genre; narration; skräckfilm; ideologi; sexism;

  Sammanfattning : Slashergenren har återkommande kritiserats för att vara sexistisk, exempelvis genom att unga kvinnliga karaktärer som dricker alkohol eller har sex vanligen mördas tidigt i filmen, medan karaktärer som bättre motsvarar samhällets förväntningar om hur en duktig tjej ska bete sig belönas med att överleva filmen. Slasherfilmer ger uttryck för ideologi i sin narrativa struktur, genom att göra implicita moraliska ställningstaganden kopplade till död och överlevnad. LÄS MER