Sökning: "avhjälpande underhåll"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden avhjälpande underhåll.

 1. 1. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 2. 2. Databearbetning på Ringhals

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jakob Lindskog; Robin Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :LSTM; GRU; Predictive Maintenance; Neural networks; Databearbetning; Ringhals; LSTM; GRU; Prediktivt Underhåll; Kärnkraft; Neurala nätverk;

  Sammanfattning : Den nya generationens digitalisering har slagit rot i samhället. Algoritmer och datamodeller styr nyhetsflödet i social media, röststyr mobilen genom att tolka rösten och självstyr bilen, helt och hållet i autonoma fordon. LÄS MER

 3. 3. Förbättrat underhåll av fasta korsningar i spårväxlar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Johan Laitila; [2019]
  Nyckelord :Crossing; Maintenance plan; Switches and crossings; Predetermined maintenance; Strategic maintenance planning; Korsning; Underhållsplan; Spårväxel; Förutbestämt underhåll; Strategisk underhållsplanering;

  Sammanfattning : Järnvägen har möjliggjort boende och arbete på olika orter, genom tågpendling, samt intresset för godstransporter på järnvägen ökar. För att upprätthålla en god status på järnvägen behövs mycket pengar, samtidigt som dess tillgänglighet påverkar många människor. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 5. 5. Strategiskt underhåll för en driftsäker produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :VICTOR GJERS; Axel Thålin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens industrier ställs höga krav på att ha en driftsäker produktion för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. För att uppnå en driftsäker produktion är det fundamentalt att ha en väl fungerande underhållsorganisation. LÄS MER