Sökning: "avhopp"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet avhopp.

 1. 1. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Tiden efter RIG Malmö : En studie om RIG Malmös påverkan till elitsatsning och faktorer till viljan att föreningsidrotta

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Marianne Gimhag; Sara Ericsson; [2022]
  Nyckelord :tränarlänkbadminton;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur Riksidrottsgymnasiet i Malmö med inriktning badminton har påverkat lusten till individens elitsatsning och undersöka vilka faktorer som får spelarna att stanna kvar inom föreningsidrotten. Vi har valt att ha två frågeställningar i denna studie Hur har RIG Malmö påverkat lusten till elitsatsning? Vilka är faktorerna till att individerna stannar kvar i föreningsidrott? Metod I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. KBT online - kontra - KBT fysisk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florentina Arsenie; Emil Trygged; [2022]
  Nyckelord :CBT; CBT online; therapy; therapeutic alliance; mental illness; competence; KBT; KBT online; terapi; terapeutisk allians; psykisk ohälsa; kompetens; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay was based on digital care and focuses on online care in psychological treatments. This work was limited to cognitive behavioral therapy (CBT) and focused mainly on the therapists competence, perceived difficulties, and feelings during ongoing conversation, but also investigated preferences for common ailments in therapy. LÄS MER

 4. 4. Det ska vara roligt att spela ishockey! : En intervjustudie om varför unga manliga ishockeyspelare väljer att fortsätta eller sluta spela ishockey.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Kimhag- Axmark Anders; Ljung Christian; [2022]
  Nyckelord :ishockey; avhopp; lagidrott; ungdomar; glädje; gemenskap; selektering; ledarskap; Gästrikemodellen;

  Sammanfattning : Svenska ishockeyförbundet vill ha en bred verksamhet och vill se att spelare fortsätter aktivt högt upp i åldrarna. Även Gästriklands ishockeyförbund strävar efter att skapa en bra verksamhet där en bred andel av spelarna får samma möjligheter. Trots det har de ett stort bortfall av spelare i lagen mellan U10-J20. LÄS MER

 5. 5. Hjärnplasticitet och inlärning av spanska på gymnasiet : Hur kan man använda neurovetenskap i pedagogiken för moderna språk?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Patricia Villaseñor de Lindholm; [2022]
  Nyckelord :moderna språk; spanska; neurovetenskap; hjärnforskning; hjärnplasticitet; beteendedesign;

  Sammanfattning : Spanska är idag det mest lästa av de valbara språken i den svenska skolan, men liksom de andra moderna språken lider spanskaämnet av problem med avhopp och motivation. Eleverna uppfattar språken som svåra, och inte så användbara. LÄS MER