Sökning: "avhopparverksamheter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet avhopparverksamheter.

 1. 1. Resurser och motivationer för att lämna ett kriminellt liv : En intervjustudie om anställdas erfarenheter av avhopparverksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alicia Palmquist; Winta Soloman; [2023]
  Nyckelord :desistance; criminal; avhopparverksamhet; avhopp; kriminalitet; resurser; kapitalteori; symboliskt kapital; drivkrafter;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie fokuserar på processen av att lämna ett kriminellt liv. Inför riksdagsvalet 2022 var brottslighet den mest omdiskuterade valfrågan, vilket kan bero på den ökning av dödsskjutningar som skett i Sverige de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 3. 3. Arbetet med kriminella avhoppare - En kvalitativ studie om yrkesverksammas arbete inom avhopparverksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anton Pramberg; [2022]
  Nyckelord :Defectors; Criminal groups; Defector support programs; Reintegration of criminals; Social Sciences;

  Sammanfattning : Criminal groups are a debated social problem in Sweden the past years. The main purpose of this study was to investigate and analyze the work of professionals with criminals in defector support programs. Furthermore, the study examines professionals’ experiences of central factors in defectors leaving criminal groups. LÄS MER

 4. 4. Konsultationsteamet : - Arbete och samverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Nathalie Kongshöj; Tilda Norén; [2022]
  Nyckelord :defector; exit programs; Konsultationsteamet; police; social service workers; avhoppare; avhopparverksamhet; Konsultationsteamet; samverkan; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Både internationellt och i Sverige har gängkriminaliteten ökat stadigt sedan 2000-talets början. Gängkriminaliteten orsakar stort mänskligt och ekonomiskt lidande, både för de direkta offren och för samhället i stort. LÄS MER

 5. 5. Lämna kriminaliteten: en kvalitativ studie av avhopparverksamheten sociala insatsgruppen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :William Aspenberg; [2022]
  Nyckelord :Avhopparverksamhet; kriminalitet; livsstil; role exit; social interaktionism; återanpassning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Avhopparverksamheter finns till för att hjälpa individer som står inför vägvalet att antingen fortsätta vara kriminell, eller göra vad som krävs för att ändra sin livsstil. Det önskvärda för många är att bo i ett laglydigt samhälle och avhopparverksamheter är idag en viktig del i arbetet för den ambitionen. LÄS MER