Sökning: "avionik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet avionik.

 1. 1. An Evaluation of Ethernet as Data Transport System in Avionics

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rickard Doverfelt; [2020]
  Nyckelord :AFDX; Avionics; Bandwidth utilisation; Ethernet; Latency; Legacy systems; AFDX; Avionik; Bandbreddsutyttjande; Ethernet; Latency; Legacysystem;

  Sammanfattning : ÅF Digital Solutions AB are looking to replace their current legacy system for audio transmissions within aircrafts with a new system based on Ethernet. They also want the system to be as closely matching the current Audio Integration System as possible as well as preferably using commercial off the shelf components. LÄS MER

 2. 2. AUTOMATISERADE FLYGPLAN: EN EMPIRISK STUDIE OM FLYGPASSAGERARES INSTÄLLNING

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Teresia Efstathiou; [2019]
  Nyckelord :human factor; human error; automated aircraft; aircraft; automatic flight system; no pilot; pilotless; aviation; Automatiserade flygplan; pilotfria flygplan; pilotfri; flygplan; flygteknik; mänsklig faktor;

  Sammanfattning : Automatiska flygningssystem och kontrollpresentationsenheter utvecklas hela tiden inom flygteknik. Avionik företag skapar datoriserade system som ska kunna automatisera ytterligare aspekter av de operationer som sker i cockpit. LÄS MER

 3. 3. Tillvartagande av reservenheter och reservdelar för avionik

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Uggla Hans; Léonel Vallée; [2017]
  Nyckelord :Flygteknik; Underhållsteknik; Avionik; Tillvaratagande; Handbok; Flödesschema;

  Sammanfattning : SAAB saknade en skriven arbetsmetod för att tillvarata enheter och komponenter från avionik som antingen ska kasseras eller klassas som oreparerbart. Syftet med detta arbete var att ta fram en gemensam metod i form av en handbok för de anställda på SAAB. LÄS MER

 4. 4. Systematisk användning av integrerad logistiksupport för avioniksystem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hamiat Nalwanga; [2016]
  Nyckelord :avionik; ILS; integrerad logistik support; logistik support;

  Sammanfattning : Integrerad logistiksupport (ILS) är en teknisk process som ingår inom systemtekniken. Denna tekniska process utvecklades som svar på ett behov av integration mellan de olika tekniska processerna som ingår i ett systems livscykel. Syftet med ILS är att skapa ett samspel mellan de olika tekniska funktionerna som ingår i ett systems livscykel. LÄS MER

 5. 5. Integrerad modulär avionik med virtualisering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Clas Enkvist; [2013]
  Nyckelord :Partitionerat system; Virtualisering; Xen; ARINC 653; DO-178C;

  Sammanfattning : Det finns huvudsakligen tre olika sätt att konstruera ett partitionerat system på: Federerad arkitektur, Integrerad Modulär Avionik (IMA) med ARINC 653 eller IMA med virtualisering. I den här rapporten undersöks de olika arkitekturernas egenskaper och vilka möjligheter som finns för certifiering av dem. LÄS MER