Sökning: "avital wajngot"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden avital wajngot.

 1. 1. Fridskränkningsbrott eller olaga förföljelse? : en analys av gränsdragningen mellan 4 kap. 4 a och 4 b § § BrB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Avital Wajngot; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Skenande statskollaps; Fred bortom räckhåll? - En fallstudie av FN:s insatser i Kongo-Kinshasa

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Avital Nechama Wajngot; Emma Lindgren; [2008]
  Nyckelord :Kongo-Kinshasa; FN; MONUC; fredsbevarande insatser ; humanitär katastrof ; fredsavtal; Garbage Can ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : I över 50 år har Kongo-Kinshasa varit utsatt for krig, och landet präglas idag av en skenande statskollaps. Vi har utkristalliserat tre fundamentala orsaker till konflikten som anses relevanta i samband med vår frågestallning, vilken behandlar FN-styrkan MONUC: s insatser i landet. LÄS MER