Sökning: "avkastning obligationer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden avkastning obligationer.

 1. 1. Obligationens risker : En studie om kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk för företagsobligationer på den svenska marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Melker Ekman; Andreas Tibell; [2019]
  Nyckelord :bid-ask-spread; yieldspread; liquidity risk; credit risk; interest rate risk; obligation; obligationer; obligationens risker; kreditspread; ränterisk; kreditrisk; likviditetsrisk; riskpremie; duration; finans; företagsobligation; statsobligation; riskvariabel; fond; värdepapper;

  Sammanfattning : När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är att risk har en stark koppling till avkastning. LÄS MER

 2. 2. Green bonds and non-financial value : a study of the Swedish green bond market

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Lindberg; [2018]
  Nyckelord :climate change; CSR; CSV; green bonds; investors; portfolio theory; sustainable Finance;

  Sammanfattning : Human-caused climate change in form of rising temperatures and sea-level rise are already being seen in many places. To avoid permanent effects on society the goal is to limit global temperature rise at two degrees Celsius above pre-industrial levels. LÄS MER

 3. 3. Optimizing the net interest margin of a bank : An extension of the Black-Litterman model with financial regulations

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Josefin Hansson; Annie Zhang; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A bank's business model is based on borrowing and lending, and by borrowing funds at a lower rate and lending these funds at a higher rate, the bank makes a profit. Thus, a key task in each bank's operations is to maximize its net interest margin. LÄS MER

 4. 4. Finansiering med hybridkapital : En studie om annonseringseffekten vid emission av preferensaktier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Krantz; Märta Almgren; [2017]
  Nyckelord :preferensaktier; hybridkapital; annonseringseffekt; emission; abnormal avkastning; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Tidigare empiriska studier finner att annonseringseffekten vid offentliggörandet av emission av stamaktier är negativ och att utfärdande av obligationer inte leder till en negativ annonseringseffekt i samma utsträckning. Endast ett fåtal studier har undersökt annonseringseffekten vid emission av hybridkapital och studierna har huvudsakligen begränsats till USA och Storbritannien. LÄS MER

 5. 5. Förändrar låga räntor livbolagens solvenskvot och riskfördelning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistikKarlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Maria Bjerknes Börestam; [2016]
  Nyckelord :interest; bonds; life-insurance; risk; Ränta; obligationer; livbolag; risk;

  Sammanfattning : During a longer period of time the interests has been low, and is expected to remain low for some time. Life-insurance companies offer different types of life-insurances for households, insurances that helps the households to even its lifeconsumption. LÄS MER