Sökning: "avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 1706 uppsatser innehållade ordet avkastning.

 1. 1. Att vara eller inte vara, hållbar. - En analys av sambandet mellan hållbarhet och prestanda inom hållbara fonder på den svenska fondmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Lundquist; Daniel Pettersson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Hållbara fonder; socially responsible investing; riskjusterad avkastning; risk; avgift; Morningstar; Svanen; Hållbarhetsprofilen.;

  Sammanfattning : Andelen svenskar som sparar i hållbara fonder har under det senaste decenniet ökat exponentielltoch det är idag en tredjedel av svenska investerare som placerar sina pengar i hållbara alternativ.I samband med en ökad efterfrågan på hållbara fonder har också frågan om hur hållbarhetpåverkar fondens prestanda blivit central. LÄS MER

 2. 2. Resultatutjämning - En studie på den europeiska och amerikanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Bergqvist; Mattias Elofsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Income smoothing; Resultatutjämning; Aktieutveckling; Beta;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Skillnaden mellan den verkliga ekonomiska substansen och redovisade värden kan förklaras genom income smoothing, en redovisningsteknik för att skifta intäkter mellan perioder med målet att uppnå ett jämnare intäktsflöde över tid. Forskare är oense om fenomenet är positivt eller negativt. LÄS MER

 3. 3. Kan cyklisk konsumtion förutspå förvantad avkastning? En studie utförd på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Atterholm; Alfred Rydsmo; [2020-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to further contribute to the studies on the inverse relationship between the consumption-based variable, cyclical consumption, and future expected return, introduced by Atanasov, Møller and Priestley (2019). The authors examine this relationship on the American stock market, and find empirical evidence for the predictive power of cyclical consumption for multiple indices and industries. LÄS MER

 4. 4. Tidying up the factor zoo: Using machine learning to find sparse factor models that predict asset returns.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Oliver Klingberg Malmer; Gustav Pettersson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Asset pricing; Factor models; Machine learning; PCA; LASSO; Variable selection; Dimension reduction; Fama French Three Factor model; Fama French Five Factor model;

  Sammanfattning : There exist over 300 firm characteristics that provide significant information about average asset return. John Cochrane refers to this as a “factor zoo” and challenges researchers to find the independent characteristics which can explain average return. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER