Sökning: "avkodning"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet avkodning.

 1. 1. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
  Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 3. 3. Avkodning - Grunden för läsning : Hur lärare kan arbeta med avkodning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Nathalie Roswall; [2021]
  Nyckelord :Arbetssätt; avkodning; förskoleklass; lustfyllt lärande; lågstadiet; metod; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för hur det är möjligt att arbeta med avkodning med elever. Avkodning innebär färdigheten att tolka tecken till ord.  Undervisningen inom avkodning sker på olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Speciallärarens roll i arbetet med tidig identifiering och tidiga insatser gällande lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ann-Charlotte Selander Smetana; Christine Sjölin; [2021]
  Nyckelord :avkodning; läsförståelse; uppdrag; stöd; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the role of special needs teachers in early identification and early support reading, and the related didactical considerations, perceived obstacles, and success factors. Furthermore, this study explored what characterizes the special needs teacher’s role in the didactical developing educational practices related to identification and support. LÄS MER

 5. 5. Utan förförståelse blir det ingen läsförståelse : En kvalitativ intervjustudie om lärares beskrivning av sin undervisning i läsförståelse och förförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker

  Författare :Therese Williamsson; Arona Karlsson; [2021]
  Nyckelord :läsförståelse; förförståelse; mellanstadiet; högstadiet; hermeneutik;

  Sammanfattning : Det räcker inte med att kunna läsa. Man måste dessutom förstå det man läser. För att utveckla en god läsfärdighet är det viktigt hur undervisningen i läsförståelse sker och för att förstå vad som läses krävs en förförståelse för det som ska läsas. LÄS MER