Sökning: "avkriminalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet avkriminalisering.

 1. 1. Realpolitik och moralpolitik under prostitutionsreformen i Nya Zealand

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Koivurinta; [2017]
  Nyckelord :avkriminalisering; feminism; governmentality; New Zealand; moral politics; real politics; prostitution reform; Decriminalisation; prostitutionsreform; realpolitik; moralpolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis was to examine potential moral politics and real politics in the process of prostitution reform, relating to regulation of the sex industry in New Zealand. The last draft of the prostitution reform bill, the latest updated Prostitution Reform Act 2003 and the bill’s parliamentary readings were analysed through document analysis, inspired by perspective analysis. LÄS MER

 2. 2. Ett Drogfritt Samhälle : En filosofisk förfrågan om Sveriges narkotikapolitik

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Kristoffer Gutebrand; [2017]
  Nyckelord :Drug; drugs; narcotics; drug policy; Sweden; applied ethics; ethics; zero-tolerance; harm-reduction;

  Sammanfattning : Sveriges narkotikapolitik har en tydlig noll vision; Sverige skall bli ett drogfritt samhälle. För att uppnå det målet följer Sverige en så kallad nolltoleransmodell, vilket innebär en strikt policy som säger att all hantering och bruk oavsett volym och syfte är olagligt. LÄS MER

 3. 3. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Lagstiftning relaterad till sexhandel som normerande disciplinering? En kvalitativ studie om sexarbetares upplevelser och erfarenheter av lagstiftning relaterad till köp och försäljning av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Egelström; Robert Dynebrink; [2015-01-22]
  Nyckelord :Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; stigma; kopplerilagen;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av lagstiftning relaterad till sexhandel ur sexarbetarens perspektiv, samt hur sexarbetare upplever att lagstiftningen påverkar sexarbetare/sexarbetet. Uppsatsen undersökte också om sexarbetare i studien anser att sexarbete behöver regleras i lagstiftning och så fall hur. LÄS MER

 5. 5. "Ta en osthyvel och dra av bit efter bit av hjärnan" : Ett dagordningsteoretiskt perspektiv på debatten om legalisering och avkriminalisering av cannabis i svensk press 2000-2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Kristoffer Silwing; [2015]
  Nyckelord :agenda-setting; cannabis; kvantitativ innehållsanalys; legalisering; nolltolerans;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker genom en kvantitativ innehållsanalys av material från åren 2000-2015 eventuella förändringar bland nyhetstexter som förekommit i svensk press då cannabislegalisering tas upp på nyhetsplats. Uppsatsen undersöker vilka källor som kommer till tals i de texter som analyserats. LÄS MER