Sökning: "avlärning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avlärning.

 1. 1. Om avlärningens psykologi vid samverkan. En fallstudie av Kraftsamling Herrgården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linus Älverbrandt; Sarah Höglund Ärnfors; [2019]
  Nyckelord :unlearning; avlärning; wicked problems; komplexa problem; samverkan; samverkansinitiativ; förortsproblematik; Herrgården.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. LÄS MER

 2. 2. Att glömma för att lära : En kvalitativ studie om hur avlärning av rutiner används i praktien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Lindoff; Olof Tegnér; [2018]
  Nyckelord :organisatorisk avlärning; organisatorisk glömska; avlärning; rutiner; implementering;

  Sammanfattning : Vid implementation av IT-system eller annan ny teknologi kan organisationer stöta på problem när de organisatoriska rutinerna förändras. Ett problem kan vara att gamla rutiner står i vägen för inlärningen av nya. Detta kan enligt tidigare forskning lösas genom ‘avlärning’, men praktiska efterforskningar inom ämnet saknas. LÄS MER

 3. 3. Kompetensöverföring i samband med en generationsväxling : - en kvalitativ studie inom offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Charlotta Bengtsson; Elin Gunnarsson; [2013]
  Nyckelord :kompetensöverföring; kompetens; kunskap; offentlig förvaltning; generationsväxling;

  Sammanfattning : Rapporten är en empirisk studie med syfte att belysa möjligheter och hinder för kunskapsöverföring vid en generationsväxling inom offentlig förvaltning utifrån ett ledarskapsperspektiv. Frågeställningen som utgjorde basen för att uppnå syftet var: Hur bevaras kompetensen inom myndigheten? Studien tog ansats i kvalitativ metod genom sex halvstrukturerade djupintervjuer som genomfördes med chefer. LÄS MER