Sökning: "avlösen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet avlösen.

  1. 1. Parkeringsköp – ett verktyg vid plangenomförande?

    M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

    Författare :Andreas Wingfors; Ivo Lisius; [2013]
    Nyckelord :Parkering; parkeringsköp; avlösen; friköp; parkeringsnorm; parkeringspolicy;

    Sammanfattning : Few issues raise such an engagement as parking areas, both by the municipality, property- and car owners. For car owners, it is of great importance where to park his car. Parking is not simply about availability but also about safety, security and how it affects the urban environment. LÄS MER