Sökning: "avlastning"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet avlastning.

 1. 1. ”Det är både vackert och sorgesamt” : Sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa hemsjukvården - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Lambertsson; Cecilia Clerhage; [2020]
  Nyckelord :erfarenheter; hemsjukvård; palliativ vård; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att patienten kan erbjudas vård i hemmet i livets slutskede, vilket den kommunala hemsjukvårdens sjuksköterskor ansvarar för. Syftet: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård som utförs i den kommunala hemsjukvården i ordinärt boende. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbetstidsförkortning

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ivana Bumbaroska; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; arbetstidsförkortning; upplevelser;

  Sammanfattning : In order to reduce risk for burnout, discussions about reducing working hours (RWH) have taken place, as well a need for it has been acknowledged. This study focuses on the phenomena of RWH within emergency clinics. Consequently 12 nurses' own experiences of RWH reforms at two emergency clinics have been investigated. LÄS MER

 3. 3. Hur kan installationen av smarta elnätstjänster i bostäder bidra till ökad efterfrågeflexibilitet?

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Niklas Fröberg; Elias Mehdipoor; [2020]
  Nyckelord :behavioral changes; sustainable development; capacity shortage; load balancing; smart grids; beteendeförändringar; hållbar utveckling; nudging; kapacitetsbrist; avlastning i elnätet; smarta elnät;

  Sammanfattning : I takt med nya innovationer och samhällets fortsatta utveckling och utbredning ökar även elektrifieringen. För att uppnå flera av de miljömål som satts upp av Sveriges riksdag krävs en övergång till ett elsystem byggt på el från förnybara källor. LÄS MER

 4. 4. Kommunala chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö : En studie baserad på första linjens chefers upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Felicia Stjernquist; [2020]
  Nyckelord :First line managers; organizational and social work environment; workload; OSA 2015:4; Första linjens chefer; hälsa; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; OSA 2015:4;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa första linjens chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö inom kommunal verksamhet. Genom ökad kunskap kring de villkor och förutsättningar som kännetecknar chefers arbetssituation finns ökade möjligheter att rikta insatser till de utvecklingsområden som chefer särskilt belyser. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med trycksår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eugenia Liljedahl; [2020]
  Nyckelord :Livskvalitet; Patienttillfredsställelse; Smärta; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är ett vanligt förekommande problem i vården med en behandlingstid som kan sträcka sig över flera månader eller år innan läkning. Trycksår uppstår på grund av vävnadsbelastning, men mekanismerna genom vilka belastningen leder till vävnadsnedbrytning är inte helt kända. LÄS MER