Sökning: "avledning barn"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden avledning barn.

 1. 1. Barn och ungdomars upplevelse av att vårdas på barnmedicinsk vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennifer Larsson; Therese Sand; [2020-08-05]
  Nyckelord :Barnmedicin; barnets upplevelse; delaktighet; miljö; rädsla och oro;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralt i barn och ungdomssjukvård är barncentrering och det är viktigt att barn och ungdomar får vara delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare studier beskriver ofta att sjukhusvård är en ångestladdad upplevelse för yngre barn ur ett föräldra- eller sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. "Jag ser att du är arg, men det är inte okej att kasta!" : En kvalitativ studie som belyser förskollärares syn på och tillämpning av intoning i kontakt med barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Hauguth; Anna Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Attunement; attachment; circle of security; dismissing; Intoning; anknytning; trygghet; avledning; trygghetscirkeln.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta hur förskollärare ser på och tillämpar intoning i kontakt med barn i förskolan. Det är en kvalitativ studie vilken grundar sig i viljan att öka förståelse för barns behov av trygghet samt en god anknytning till vuxna för att ha förutsättning att lära. LÄS MER

 3. 3. Barn vill vara delaktiga vid val av avledning : En observationsstudie av barn i samband med perifer venpunktion

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Emnér; Kristina Strömgård; [2020]
  Nyckelord :avledning; barn; hanterbarhet; vård procedurer; delaktighet;

  Sammanfattning : Barn som genomgår en venpunktion inom vården, utsätts för en situation som för dem kan vara skrämmande. Forskning visar att avledning har god effekt på smärta samt oro i samband med smärtsamma procedurer och avledning har därför i många år varit en del av arbetsmetoderna inom vården med barn. LÄS MER

 4. 4. Att göra förlåt : Om empati och försoning i förskolan -med och utan ord

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Judit Lundberg; Rebecca Valjemot; [2019]
  Nyckelord :Förskola; empati; försoning; förlåt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om försoningsstadiet i konflikter och konflikthantering i förskolan. I studien undersöks också hur förskollärare använder sig av ordet förlåt och meningsinnebörden som läggs i ordets användning samt hur empati och förlåt tar plats i förskolans undervisning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av avledning i samband med venpunktion på barn : - En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Cardell; Jennie Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Avledning; avledningsmetoder; barn- och ungdomssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta i samband med venpunktion är en vanlig smärtsam procedur som barn utsätts för inom sjukvården. Avledning handlar om att rikta barnets uppmärksamhet från proceduren och på så sätt minska smärtupplevelsen. LÄS MER