Sökning: "avlopp"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet avlopp.

 1. 1. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Isabell Vesterberg; [2018]
  Nyckelord :Små avlopp; Miljölagstiftning; Kommun; Tillsyn; Utmaningar;

  Sammanfattning : Enskilda avlopp, det vill säga avloppsanläggningar som ligger utanför kommunalt VA-område och som behandlar avlopp från ett eller en grupp av hushåll, är ett aktuellt ämne som uppmärksammats mer och mer på senare år. Många avlopp klarar inte de krav på rening som finns idag vilket innebär att de kan bidra till miljö- och hälsoproblem som övergödning, smittspridning och spridning av miljöfarliga ämnen. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en miljömålsmodell, från global till lokal skala : Fallstudie med fokus på indikatorval för vattenrelaterade miljömål

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elvira Lindström; [2018]
  Nyckelord :Local Environmental Objectives; Municipality; Environmental Quality Objectives; Agenda 2030; Indicators; Lokala miljömål; Kommun; Miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Indikatorer;

  Sammanfattning : Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Fett i de kommunala avloppssystemen – matavfall på fel plats

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Lundgren; Hultqvist William; [2018]
  Nyckelord :fat; sewer; food waste; grease trap; biotechnology; food waste disposer; water and wastewater; fett; avlopp; matavfall; fettavskiljare; bioteknik; matavfallskvarn; VA;

  Sammanfattning : Tidigare undersökningar visar att fettproblematiken i de kommunala ledningsnäten är ökande. Fettet som hamnar i avloppen leder till drift- och underhållskostnader, men leder även till problem för att nå de lagar och regler som ställs på VA-huvudmännen. LÄS MER

 4. 4. Water Supply in Kazakhstan Extension of a centralized system with a risk management and sustainability perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Erica Johnsson; Cathrine Klingspor; [2018]
  Nyckelord :Risk Management; Water Distribution; Water Supply; Drinking Water; Risk Analysis; Chemical Engineering; Water engineering; Kemiteknik; Riskhantering; Vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this Thesis Project was to develop a general risk management approach for assessing the expansion of a centralized water system in Central Asian countries. In order to develop the general approach, a case study was performed in Pavlodar, Kazakhstan. LÄS MER

 5. 5. VA-bolags kommunikationsstrategier för att reducera oönskade utsläpp i avloppsnätet från hushåll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nikolina Ström; [2018]
  Nyckelord :Communications strategies; Wastewater treatment plants; Environmental communication; Sewer; Best practice; Miljökommunikation; Kommunikationsstrategier; VA-bolag; Avlopp; Best practice;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER