Sökning: "avloppsslam"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet avloppsslam.

 1. 1. Feasibility Study for Production of Biogas from Wastewater and Sewage Sludge : Development of a Sustainability Assessment Framework and its Application

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Akash Som Gupta; [2020]
  Nyckelord :resource recovery; wastewater treatment; biogas; anaerobic digestion; energy recovery; sustainability assessment; SDG;

  Sammanfattning : Clean water and renewable energy are essential requirements to build resilience towards the adverse effects of climate change and global warming. Advanced wastewater treatment options may provide a unique opportunity to recover various useful resources such as energy (biogas), fertilizers, minerals, and metals embedded in the wastewater stream. LÄS MER

 2. 2. En teoretisk granskning av ekonomiska, energioch miljömässiga för- och nackdelar med mesofil rötning av avloppsslam : Fallstudie på Rättviks avloppsreningsverk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Maria Lundgren; [2020]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; rötning; biogas;

  Sammanfattning : Inom VA-branschen ökar energi- och miljömedvetenheten. Detta har lett till en önskan om att ta vara på resursinnehållet i avloppsslammet, vilket kan tas tillvara genom rötning. Men precis som andra slambehandlingsmetoder har rötning flera olika föroch nackdelar. LÄS MER

 3. 3. Förbränning av avloppsslam : Utredning av förutsättningar för en anläggning i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Silfver; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avloppsslam är en restprodukt som uppstår vid rening av avloppsvatten, det innehåller både energi och näringsämnen. Ett av dessa näringsämnen som är en viktig del i livsmedelsproduktion och riskerar att bli en bristvara i framtiden är fosfor. LÄS MER

 4. 4. Production of volatile fatty acids from anaerobic digestion using food waste, sludge and cow manure

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zahraa Alshwan; Simon Hultman; [2019]
  Nyckelord :VFAs; anaerobic digestion; food waste; sludge; cow manure;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) are important building blocks for the chemical industry. These acids can be produced through environmentally friendly processes from a variety of wastes, such as food waste, sludge and cow manure, through anaerobic digestion (AD). The main objective of this thesis was to investigate which operating parameters (e.g. LÄS MER

 5. 5. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER