Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Neutralization of acidic wastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag : An upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rahul Puthucode; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER

 2. 2. Horizontal wastewater heat recovery heat exchanger, a model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The residential and service sector amounts to approximately 40 percent of Sweden’s entire energy demand. In which 90 percent of that is used by households and non-residential buildings. All in all about 80 TWh are used for heating and the provision of hot water in households and non-residential buildings. LÄS MER

 3. 3. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 4. 4. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 5. 5. Adsorption of micropollutants in wastewater using pulverized activate carbon - The influence of organic matter content and characteristics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna Nicola Messinger; [2019]
  Nyckelord :Pulverised Activated carbon; PAC; UVA254; Wastewater treatment; Micropollutants; Activated carbon; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Wastewater is one of the biggest emission sources of organic micropollutants to the aquatic environment. Due to the negative effects of micropollutants on the receiving waters, advanced treatment steps are needed to reduce these emissions. Activated carbon is one promising approach. LÄS MER