Sökning: "avloppsvatten"

Visar resultat 21 - 25 av 237 uppsatser innehållade ordet avloppsvatten.

 1. 21. CapSenze Smart Software integrering med ASIC-biosensor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Acke Küttner; Marlina Degirmenci; [2018]
  Nyckelord :bioanalytisk plattform; capsenze smart software css ; asic-biosensor; flödessystem; kapacitansgraf; pulsgraf; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den bioanalytiska plattformen är en produkt skapad av CapSenze för att detektera, identifiera och kvantifiera antigen i olika typer av vätskor såsom virus i blod, eller narkotika i avloppsvatten. Den bioanalytiska plattformen består av en biosensor som används för att analysera vätska, ett flödessystem som transporterar vätskan och en webbapplikation som används för att styra biosensorn och för att se resultatet av analysen. LÄS MER

 2. 22. Analys av energi, kostnad och CO2-utsläpp med/utan ångtork och förbränning/sluttäckning med slam rörande slamhantering på ett avloppsreningsverk i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Kjellsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De ökade deponi- och transportkostnaderna har skapat ett ökat intresse att effektivisera hanteringen av avloppsslam. Umeås allmänna avloppsreningsverk (Vakin) tar emot avloppsvatten från mer än 80 000 hushåll och företag och det mesta leds till reningsverket på Ön. LÄS MER

 3. 23. Kartläggning av metallflöden i avloppsvatten i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Terese Renström; [2018]
  Nyckelord :metals; source analyses; Source Finder; BSM2G; waste water treatment; metaller; källanalys; avloppsvattenrening; BSM2G; SoFi; metallavskiljning; koppar;

  Sammanfattning : Sludge, produced in the waste water treatment process, can be used as fertilizer in agriculture. It is rich in nutrients but also contains other substances, such as heavy metals. Metals may enter crops which means that it also enters the food chain. Some heavy metals have been proven to cause severe damage to living organisms in high doses. LÄS MER

 4. 24. Optimal steady-state design of bioreactors in series with Monod growth kinetics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Molin Hanna; [2018]
  Nyckelord :bioreactor; CSTR; PFR; optimization; modelling; Monod kinetics; decay rate; bioreaktorer; CSTR; PFR; optimering; modellering; Monod-kinetik; avdödningshastighet;

  Sammanfattning : Bioreactors are used to carry out bioprocesses and are commonly used in e.g. biogas production and wastewater treatment. Two common hydraulic models of bioreactors are the continuous stirred tank reactor (CSTR) and the plug-flow reactor (PFR). LÄS MER

 5. 25. A review on ozonation and17a-ethinylestradiol - formation and effects in the environment of the by-products

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erica Svensson; [2017]
  Nyckelord :Ethinylestradiol; EE2; By-products; Ozonation products; Transformation products; Ozonation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today, waste water treatment plants do not remove pharmaceutical residues from the water (as there are currently no regulations for wastewater treatment in regards to pharmaceuticals residues in Sweden) resulting in a high concentration of pharmaceuticals reaching the environment. The Swedish environmental protection agency have recently concluded that there is a need for advanced treatment of pharmaceuticals in wastewater. LÄS MER