Sökning: "avloppsvatten"

Visar resultat 21 - 25 av 262 uppsatser innehållade ordet avloppsvatten.

 1. 21. Horizontal wastewater heat recovery heat exchanger, a model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Joakim Nyholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The residential and service sector amounts to approximately 40 percent of Sweden’s entire energy demand. In which 90 percent of that is used by households and non-residential buildings. All in all about 80 TWh are used for heating and the provision of hot water in households and non-residential buildings. LÄS MER

 2. 22. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER

 3. 23. Catalytic Ozonation with MnOx-CeOx/ γ-Al2O3 for Wastewater Treatment of Textile Effluent

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Wilma Bäckström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :catalytic ozonation; MnOx-CeOx γ-Al2O3; textile effluent; wastewater; AOP;

  Sammanfattning : In China, the textile industry is important for the economy. However, the industry contributes to emissions of organic material and other pollutants. This affects the environment and the quality of life for people and animals. LÄS MER

 4. 24. Design and implementation of sensor-based and sensorless control of a PMSM test system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Giesecke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportation of liquids and gasses in industries in forms of pumping and fanning, constitutes asignificant part of the world-wide electric energy consumption. In order to meet global environmentalgoals of greenhouse gas emissions and sustainable material usage, the development of efficiency andtechnical lifetime of industrial pump and fan technology, are key. LÄS MER

 5. 25. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER