Sökning: "avocado"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet avocado.

 1. 1. När du plötsligt hittar den perfekta avokadon : Hur bör visuell kommunikation av budskap utformas för att unga män ska få en mer positiv attityd till att handla second hand-kläder?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Nilsson; Sofia Westin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att konsumera kläder har blivit en hobby och fritidssyssla för många människor idag, vilket bidrar till en hög efterfrågan av nya kläder. Den höga efterfrågan har en stor negativ påverkan på miljön eftersom textilproduktionen kräver enorma mängder energi och vatten. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Nyckelord :hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. LÄS MER

 3. 3. The bittersweet taste of Mexico’s Green Gold  – A cross-country study on the development and the awareness of sustainable avocados

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Susanne Link; [2019]
  Nyckelord :Avocados; Sustainability; EU; Mexico; Monitoring; Trade Agreement; Civil Society; EU Citizens; Awareness; Behaviour;

  Sammanfattning : The avocado production and trade impose economic, social and environmental challenges for producers, and concerns for consumers. This ‘sustainability challenge’ will be analysed from a social- psychological viewpoint. The case study follows a two-method based approach: a combination of qualitative and quantitative research. LÄS MER

 4. 4. Post-harvest losses in fruit supply chains : a case study of mango and avocado in Ethiopia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Susanna Humble; Amanda Reneby; [2014]
  Nyckelord :avocado; Ethiopia; mango; post-harvest losses; supply chain management; value chain analysis;

  Sammanfattning : Food insecurity is a great problem worldwide and Ethiopia is one of the sub-saharan countries that are suffering from poverty and food insecurity and a large part of the population are living in a state of undernourishment. To reduce these problems, a successful horticulture production can be an important factor. LÄS MER

 5. 5. Kostvanor hos personer med nedstämdhet alternativt depression

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Marine Alvlund; Maria Lindström; [2013]
  Nyckelord :Kostvanor; Kost; Nedstämdhet; Depression;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är vanligt förekommande och forskning visar att kosten har betydelse för hur vi mår. Intresset för sambandet mellan kost och depression har ökat, men fortfarande saknas viktig information om kostvanor hos denna målgrupp. LÄS MER