Sökning: "avrättningsmetoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet avrättningsmetoder.

 1. 1. Dödsstraff : Tillämpningen av straffet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Tobias Höiseth; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Rapporten fångar upp bakgrunden till dödsstraffet och syftet med den och min röda tråd, ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning, i de delar av USA som fortfarande använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar. Den inriktar sig på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig tillämpning av dödsstraffet. LÄS MER

 2. 2. Dödsstraff : vara eller icke vara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Fredrik Bäcker; Caroline Landgård; [2005]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta fördjupningsarbete är att försöka ge klarhet på några vanliga argument för respektive mot dödsstraffet. Vi vill öka vår kunskap inom detta område för att om möjligt möjliggöra ett ställningstagande gjort utifrån empiriska studier snarare än antaganden. LÄS MER