Sökning: "avreglering av apotek"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden avreglering av apotek.

 1. 1. Hur har arbetsmiljön på apoteken påverkats av omregleringen av apoteksmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sara Hussain; [2013]
  Nyckelord :arbetsmiljö; apotek; omreglering; privatisering;

  Sammanfattning : 1 juli 2009 avreglerades det svenska apoteksväsendet från att ha varit statligt ägt. Avregleringen har även lett till att man numera får sälja ett urval av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Avreglering av apoteksmarknad har tidigare skett i Norge, Danmark och Island. LÄS MER

 2. 2. Positionering på den svenska apoteksmarknaden : Kampen om apotekskunden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Anders Ekström; Johan Helgius; [2011]
  Nyckelord :Pharmacy market; deregulation; restriction; brand identity; positioning; Apoteksmarknad; avreglering; restriktioner; varumärkesidentitet; positionering;

  Sammanfattning : Bakgrund:1 juni 2009 avreglerades det svenska apoteksmonopolet och marknaden öppnades upp för konkurrens. Antalet apoteksaktörer har sedan dess tilltagit vilket sätter press på företagen att särskilja sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga i kampen om apotekskunderna. LÄS MER

 3. 3. ”Alla vill sälja piller” En studie av den svenska farmaceutprofessionens gränser på en avreglerad apoteksmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Ida Nilsson; Emma Otterström; [2010-10-08]
  Nyckelord :marknadslogik; omformulering; profession; farmaceut; avreglering;

  Sammanfattning : Följande är en personalvetenskaplig studie av hur arbetet på apotek förändras i och medavregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Syftet med uppsatsen är att belysa hurprofessioner kan påverkas av att verka på en konkurrensutsatt marknad, genom att beskrivahur farmaceuternas roll på apoteken förändras till följd av avregleringen. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans bemästrar vi förändringarna : En studie kring anställdas upplevelser av den svenska apoteksmarknadens omreglering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanna Flintberg; [2010]
  Nyckelord :pharmacy; change; reregulation; motivation; psychosocial work; apotek; förändring; omreglering; motivation; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de anställda har upplevt apoteksmarknadens omreglering samt hur förändringarna har kommit att påverka dem. Uppsatsen behandlar omregleringen genom att kritiskt granska de främst framträdande konsekvenserna för arbetstagarna, hur dessa har hanterats samt vilka motivationsfaktorer som legat till grund under förändringen. LÄS MER

 5. 5. Avregleringen av Apoteksmonopolet : snabbare smärtlindring för konsumenten?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jenny Gustafsson; Karin Renström; [2010]
  Nyckelord :business administration; marketing; pharmacy; Over-the-counter pharmaceuticals; deregulation; monopoly; price; availability; opening hours; företagsekonomi; marknadsföring; apotek; OTC-läkemedel; avreglering; monopol; pris; tillgänglighet; öppettider;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förändringar i pris och tillgänglighet på OTC-läkemedel före och efter avregleringen av det svenska apoteksmonopolet ur ett konsumentperspektiv.Metod: Kvantitativ undersökning med abduktiv forskningsansats, där datainsamling sker via telefonkontakt och observation av hemsidorTeori: Marknadsformer, Avregleringar, Marknadsmixen, Prissättningsstrategier, ÖppettiderResultat: Uppgång skedde kontinuerligt i pris på OTC-läkemedel före avregleringen av apoteksmonopolet och öppettiderna var då begränsade. LÄS MER