Sökning: "avreglering elmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden avreglering elmarknaden.

 1. 1. Från reglering till konkurrens. En studie av organisationsförändringar inom fjärrvärmeaktörerna i Uppsala och Västerås.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lisa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Organisering; Reformering; Avreglering; Affärsmässighet; Fjärrvärmemarknaden;

  Sammanfattning : I Sverige genomfördes en våg av avregleringar inom den offentliga sektorn under 1980- och 1990-talen och en av de marknader som avreglerades var elmarknaden 1996. Eftersom fjärrvärmeaktörer i många fall är väl integrerade med elaktörer påverkades de indirekt av avregleringen. LÄS MER

 2. 2. Vem konkurrerar om din elfaktura? : En studie om konkurrensstrategier mellan elhandelsföretagen.

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Joakim Goding; Niklas Nilsson; [2009]
  Nyckelord :elbranschen; elmarknaden; konkurrens på elmarknaden; konkurrensvillkor; avreglering; konkurrensstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrunden börjar med att ta upp den svenska elmarknadens historia där Vattenfall har varit den dominerande aktören. Elmarknaden är sedan 1996 avreglerad, vilket innebar att elhandelssidan och produktionssidan är utsatt för konkurrens. Elmarknaden präglas av tre stora elhandelsföretag som har ungefär hälften av marknaden. LÄS MER

 3. 3. Avregleringen av den svenska el-marknaden : – En struktur och prestationsanalys

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kettil Möller; Nedim Kahvedzic; [2008]
  Nyckelord :elmarknaden; struktur; prestation; avreglering;

  Sammanfattning : År 1996 avreglerades den Svenska elmarknaden vilket innebar att elpriset övergick från att vara reglerat till att bli konkurrensutsatt. I denna uppsats analyseras elmarknaden och dess förändring i struktur och prisbildning sedan avregleringen. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunikation - ett verktyg för extern framgång : en fallstudie av energibolaget Fortum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andre Kisch; Tobias Thalbäck; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elmarknaden i Sverige som sedan början av 1900-talet varit kontrollerad av staten avreglerades 1996 och öppnade för en fri konkurrens för handel med elektricitet. Negativ kritik har under de senaste åren riktats mot energibolagen där bland annat kundernas missnöje över höga priser och dålig kundservice uttryckts. LÄS MER

 5. 5. -En förändrad elmarknad- monopolisters strategiförändring vid avreglering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Eriksson; Per Everhill; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Avreglering; Elmarknad; Strategi; Förändring; Leif Jonsson Deregulation; Energy Market; Strategy; Change; Ekonomi;

  Sammanfattning : Den 1 januari 1996 infördes ett nytt regelverk på den svenska elmarknaden. En marknad som sedan 1902 varit kontrollerad av staten avreglerades, och fri konkurrens för handel med elektricitet. LÄS MER