Sökning: "avsaltningstekniker"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet avsaltningstekniker.

  1. 1. Avsaltning utanför kommunalt verksamhetsområde för allmänt VA

    Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

    Författare :Klaudia Bujak; [2020]
    Nyckelord :Desalination; water law; Baltic Sea; drinking water; desalination technologies; Avsaltning; vattenjuridik; Östersjön; dricksvatten; avsaltningstekniker;

    Sammanfattning : Sverige har generellt god tillgång till vatten, dock varierar vattentillgången och vattenanvändningen inom olika områden runtom i landet och lokala vattenbrister kan förekomma. Vattenbristen drabbar i första hand befolkning med enskild vattenförsörjning som får dricksvatten från enskilda vattentäkter, vanligen grundvattenbrunnar. LÄS MER