Sökning: "avskaffning revisionsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden avskaffning revisionsplikt.

 1. 1. Aktiebolag utan revisor : ett bolag utan extern finansiering?

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Daria Irzykowska; Catarina Odén; [2010]
  Nyckelord :avskaffning av revisionsplikt; revision; revisionslagar; aktiebolag; avskaffningen av revision i Danmark; avskaffningen av revision i England;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad händer sen då? : En kvalitativ studie om effekterna på tjänsteutbudet vid en eventuell avskaffning av revisionsplikten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lina Tellström ; Johanna Kemppainen; [2009]
  Nyckelord :: avskaffande av revisionsplikt; tjänsteutbud; redovisningstjänster; bokslutsintyg; delvis revision;

  Sammanfattning : Denna studie har sin bakgrund i den lagförslagsändring som ännu ej är genomförd angående ett slopande av revisionsplikten. Det författarna haft som syfte med studien har varit att se om revisionsbyråerna förberett sig med ökad efterfrågan på andra tjänster än revision inför avskaffandet av revisionsplikten, och i och med det studera om de tror på ökad efterfrågan på andra tjänster. LÄS MER

 3. 3. Avskaffning av revisionsplikt för små bolag : en teoretisk studie ur intressenternas synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Malin Carnérus; Lotta Holmberg; [2008]
  Nyckelord :revisionsplikt; små bolag;

  Sammanfattning : Diskussionerna kring om Sverige ska ha revisionsplikt för små aktiebolag är idag omfattande. EG:s fjärde direktiv lämnar utrymme för medlemsländerna att själva besluta om revisionsplikten ska beröra även de små bolagen. LÄS MER

 4. 4. Revisionsplikt i mikroföretag : ett förebyggande kontrollsystem mot ekonomisk brottslighet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Nelida Fernandez; Marina Kostesic; [2007]
  Nyckelord :Revisionsplikt; revision; små aktiebolag; ekonomisk brottslighet;

  Sammanfattning : Background & Problem: The Statutory audit was initiated in the beginning of 1983 with the argument that it had a preventative affect against economic crimes. It is discussed whether the statutory audit should be abolished considering it brings major costs for small limited companies, also there are discussions however easing the regulation for these companies. LÄS MER

 5. 5. lagstadgad revisionsplikt? : en kvantitativ studie av aktiebolag i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :jenny lidström; mikaela larsson; [2007]
  Nyckelord :revision; revisionsplikt; lagstadgad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSverige har sedan 1895 haft lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag vilket betyder att en godkänd eller auktoriserad revisor granskar aktiebolagets årsredovisning, bokföring, samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Majoriteten av medlemsländerna i EU har valt att gå ifrån en lagstadgad revisionsplikt för små aktiebolag, till stor del på grund av kostnaden, varefter vi ställer frågan, står Sverige på tur?Vår problemformulering: Anser små aktiebolag i Umeå att revisionsplikten bör vara kvar, tas bort eller undantas för de minsta aktiebolagen?Kan vi genom att exempelvis beakta aktiebolagets storlek, ägarsammansättning och behovet av andra redovisningstjänster utläsa generella mönster om inställning till revisionsplikten?Studiens teoretiska referensram tar sin grund i vetenskapliga artiklar som gjorts i länder där revisionsplikten är frivillig, lagstadgad för samtliga företag samt länder som har undantagit de minsta aktiebolagen. LÄS MER