Sökning: "avskjutningsstatistik"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet avskjutningsstatistik.

 1. 1. Förändringar i jordbrukslandskapet och fältviltspopulationens utveckling på Högestads gods, Skåne 1923-1975

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Louise Gårdefalk; [2019]
  Nyckelord :Avskjutningsstatistik; fältvilt; Högestad; jordbrukslandskap; landskapsförändringar; landskapsvetenskap; rapphöna;

  Sammanfattning : Studien undersöker om landskapsförändringar som skett i jordbrukslandskapet under 1900-talet kan ha ett samband med fältviltspopulationens minskning under 1900-talet. Fältvilt är ett begrepp för arter som lever i det öppna jordbrukslandskapet, rapphöna, fasan och fälthare är arter som ingår i gruppen fältvilt. LÄS MER

 2. 2. Påverkar kallt och blött väder överlevnaden hos rådjurskid (Capreolus capreolus L)?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Carolina Gavell; Anna Olofsson; [2016]
  Nyckelord :vårväder; rådjur; medeltemperatur; nederbörd; kidöverlevnad;

  Sammanfattning : Rådjuret (Capreolus capreolus) är ett av de mest spridda hjortdjuren och återfinns i nästan hela Europa. I Sverige är rådjuret ett av det mest jagade vilten. Lamningen sker i slutet av maj och i juni med en topp mellan 25:e maj och 7:e juni. Mortaliteten hos kiden är hög under den första levnadsmånaden. LÄS MER

 3. 3. Road and landscape features affecting the aggregation of ungulate vehicle collisions in southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Magnus Sjölund; [2016]
  Nyckelord :cluster; kernel density estimation; spatial pattern; traffic safety; ungulate; vehicle accidents; wildlife;

  Sammanfattning : Ungulate-vehicle collisions (UVC) are increasing in Sweden and raises concern to traffic safety, socio-economics and wildlife management. Accident numbers are steadily growing but the trends are not well related to the changes in ungulate population sizes or hunting bag statistics. LÄS MER

 4. 4. Beståndsstorlekens påverkan på andelen skador orsakade av vilt i poppelbestånd

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Andreas Jönsson; [2015]
  Nyckelord :poppel; Populus; fejning; betning; vilda betesdjur; beståndsstorlek; kantzon; poplar; fraying; browsing; ungulates; stand size; edge zone;

  Sammanfattning : Under början av 1900-talet började forskning om hybridisering av olika poppelarter. Forskning har skett i flera länder som Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och USA. En av de mest framstående korsningarna är klonen OP 42 (P. maximowiczii x P. LÄS MER

 5. 5. Påverkar kallt och blött väder vid kläckning överlevnaden hos tjäderkycklingarna (Tetrao urogallus L.) i Sverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Susanna Andersson; Linda Vikström; [2014]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; nederbörd; temperatur; tjäder; populationsstorlek;

  Sammanfattning : Tjäderpopulationen Tetrao urogallus L. har under det senaste årtiondet minskat i täthet i stora delar av sitt utbredningsområde. Det är därför viktigt att undersöka faktorerna som kan påverka tjäderns fortplantning och överlevnad. Det råder delade meningar kring den främsta orsaken till nedgången. LÄS MER