Sökning: "avslappning"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade ordet avslappning.

 1. 1. Återhämtning vid distansarbete under covid-19 : Betydelsen av socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Nilsson; Sara Borén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 har distansarbetet i Sverige ökat markant. Att arbeta hemifrån har förändrat social arbetsgemenskap samt försvårat gränsdragning mellan arbete och fritid. LÄS MER

 2. 2. Att minska preoperativ oro hos barn : en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Minna Aspelin Hallberg; Emma Kolare; [2021]
  Nyckelord :Preoperativ fas; oro; barn; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukhusvistelse innebär för ett barn många nya, okända situationer, människor och miljöer. Preoperativ oro är vanligt förekommande hos barn och är relaterat till ett sämre postoperativt förlopp med sämre återhämtning. Preoperativ oro innebär även ett ökat lidande för både barn och familj. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av att tillämpa Spinning Babies vid förlossning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ragnhild Sirviö; Matilda Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :Spinning Babies; Midwifes; Experiences; Childbirth; Spinning Babies; Barnmorskor; Erfarenheter; Förlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Spinning Babies beskrivs som ett verktyg för att främja normal fysiologisk förlossning genom smärtlindring, avslappning och positioner som främjar optimal passage av barnet genom förlossningskanalen. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att tillämpa Spinning Babies vid förlossning. LÄS MER

 4. 4. Främja god sömn på sjukhus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Nässlander; Nora Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Sömn; sjuksköterskor; sjukhus; patienter; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sömn är viktigt för människans psykiska och fysiska hälsa. Under sjukhusvistelse är det många patienter som upplever svårigheter att sova. Detta behandlas ofta med läkemedel som riskerar att ge biverkningar. Sjuksköterskor ansvarar för att ge omvårdnad där främjandet av god sömn ingår. LÄS MER

 5. 5. ICKE-FARMAKOLOGISK SMÄRTLINDRING - Vilka omvårdnadsåtgärder finns det?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Jernberg; Tove Nyström Johansson; [2020-08-06]
  Nyckelord :Smärta; lidande; icke-farmakologisk; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett symtom som många vuxna i Sverige lider av. Smärta är en subjektivupplevelse som kan vara svår att lindra. Farmakologiska läkemedel kan användas för att lindrasmärta och är ofta ett nödvändigt steg i en smärtbehandling men bidrar ofta till oönskadebiverkningar. LÄS MER