Sökning: "avslutad karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden avslutad karriär.

 1. 1. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Nyckelord :equine science students; change of vocation; working conditions;

  Sammanfattning : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. LÄS MER

 2. 2. ”Mitt mål blev snabbt att bli en respekterad gangster” : En studie om tidigare kriminellas syn på bakomliggande faktorer till en påbörjad och avslutad kriminell karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ermin Burzic; Zeinab Yousif; [2021]
  Nyckelord :Social ties; crime; self-esteem; risk factors; identity; Sociala band; kriminalitet; självkänsla; riskfaktorer; identitet;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate why the individual begins a criminal career, why individuals choose to end the criminal career, and whether they view their previous crime as a result of the surrounding society or take personal responsibility. Qualitative interviews have been conducted. LÄS MER

 3. 3. Mäklarstudenters förväntningar och fastighetsmäklaryrkets verklighet - En kvalitativ studie om hur man bättre kan förbereda mäklarstudenter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Hellqvist; Madeleine Johansson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; Förväntningar; Praktik; Provisionslön; Utbildning; Stress; Avregistrering;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklaryrket anses vara ett statusyrke och förknippas ofta med lyx och lättförtjänta pengar. Redan tidigt under utbildningen får dock mäklarstudenterna höra att en stor del av dem inte kommer att arbeta som fastighetsmäklare inom ett par år, vilket också visar sig stämma när utbildningen är avslutad. LÄS MER

 4. 4. Livet efter idrottskarriären : En studie om övergången från idrottskarriären till en vanlig karriär

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecka Törnberg; Emelie Edqvist; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; idrott; karriärövergång; rollförlust; identitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka övergångsfasen samt betydande faktorer för individen vid övergången från en idrottskarriär till en vanlig karriär. Den undersöker också vad som händer med individen när rollen som idrottare avslutas. LÄS MER

 5. 5. Psykoterapeututbildningens betydelse för studenternas fortsatta professionella liv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Marianne Strand; Tet Hammar; [2016]
  Nyckelord :qualified psychotherapist; family therapy; career; legitimerad psykoterapeut; karriär; familjeterapi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning man kan se studier på en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning som ett karriärdrag, och hur en sådan karriär i så fall kan definieras. I studien har 60 legitimerade psykoterapeuter med inriktning familjeterapi som studerat vid Linköpings universitet under åren 2002-2014 (n=87) svarat på en enkät med fasta svarsalternativ, samt några öppna frågor. LÄS MER