Sökning: "avslutande ord"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden avslutande ord.

 1. 1. Digitala verktyg som lärresurs - En nexusanalys av det digitala ordinlärningsverktyget Quizlet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hugo Wigbrand; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitalt verktyg; Historisk kropp; Interaktionsordning; Medierad diskursanalys; Nexusanalys; Ordinlärning; Situationens diskurser;

  Sammanfattning : I förevarande studie analyseras ett ordinlärningsexperiment i årskurs 7 med syftet att undersöka det digitala verktyget Quizlets potential för elever att lära sig spanska ord. Två likartade klasser fick använda sig av två olika ordinlärningsmetoder, digitalt via Quizlet respektive analogt med penna och papper. LÄS MER

 2. 2. Hett med tätt! : En fallstudie om förhållandet mellan hållbarhet och förtätning i Sundbybergs Kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; Rasmus Thour; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Sundbybergs kommun;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar en utveckling som tillgodoser hållbarhetsvärdena ekonomisk, ekologisk och social utveckling likvärdigt. Förtätning är ett sätt att planera städer, inte sällan med hållbarhetsargument. LÄS MER

 3. 3. Rättsverkan av digitala skuldebrev : Blockkedjetekniken som besittningssubstitut

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Agnes Sylvan; [2018]
  Nyckelord :blockchain; blockchain technology; digital promissory notes; legal tech; Blockkedjeteknik; blockchain; skuldebrev; digitala skuldebrev; digital besittning; besittning; Icke-fysisk besittning; löpande skuldebrev; legal tech;

  Sammanfattning : Skuldebrevslagen har bestått i nästintill oförändrat skick sedan dess införande 1936, samtidigt har de sektorer vilka i störst grad träffas av regleringen för skuldebrev kommit att ändra sin hantering av dessa. Att ta fram skuldebrev från valven där de förvaras har uppgetts vara en kostsam procedur, varför detta är något som instituten undviker med följden att skuldebrevslagens skyddsregler inte längre efterlevs. LÄS MER

 4. 4. Vardadagsdestruktivt ledarskap : En kvalitiativ studie om UGLs påverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Sandgren; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Utveckling av grupp och ledare; UGL; destruktivt ledarskap; vardagsdestruktivt ledarskap; ledarbeteende;

  Sammanfattning : Forskning kring ledarskapsutbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är ett område där fåtaliga studier gjorts. Vår studie syftar till att bygga vidare på forskning kring denna ledarskapsutbildning. LÄS MER

 5. 5. Automatic Reference Resolution for Pedestrian Wayfinding Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dmytro Kalpakchi; [2018]
  Nyckelord :Reference Resolution; Pedestrian Wayfinding Systems; Natural Language Processing;

  Sammanfattning : Imagine that you are in the new city and want to explore it. Trying to navigate with maps leads to the unnecessary confusion about street names and prevents you from a enjoying a wonderful walk. LÄS MER