Sökning: "avslutning på en rapport"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden avslutning på en rapport.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring : Erfarenhetsåterföring mellan aktörer i byggprojekt

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Anton Jansson; Fredrik Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Experience feedback; actors; construction projects; feedback; Erfarenhetsåterföring; aktörer; byggprojekt; feedback;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med företaget Erfator Projektledning AB och syftar till att belysa och undersöka hur erfarenhetsåterföringen mellan olika aktörer fungerar inom byggbranschen idag. Arbetet bygger främst på ett dussintal kvalitativa intervjuer och faktainsamling som har inhämtats via facklitteratur i form av böcker och från internet. LÄS MER

 2. 2. Arbetsprocessen i Revit. En studie av arbetsprocessen i Revit Architecture vid skapande av förslag över ett nytt bostadsområde i Varberg

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Ronia Spiik; [2013]
  Nyckelord :Revit Architecture; arbetsprocess; bostadsområde; tidsoptimera; volymer; planlösning; Varberg; Sönnermarksvägen; Sweco Architects; enkätundersökning; working process; residential area; time optimize; volumes; planning; questionnaire;

  Sammanfattning : Arkitektkontoret Sweco Architects i Göteborg har tagit fram ett förslag för ett bostadsområde i Varberg, där Varbergs kommun var beställare. De föreslog att ett eget områdesförslag skulle tas fram i Revit Architecture utifrån de planbestämmelser som gäller i området. LÄS MER

 3. 3. Misstags reducering vid internationell order : En utredande rapport om Eaton Corporation i Hengelo Nederländerna och GE Healthcare i Uppsala Sveriges åtgärder för misstags reducering på Front Office

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Arsam Abdollahi; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten utreder de speciella karaktärsdragen en kundanpassad produktion har på företagen Eaton Corporation, Hengelo i Nederländerna och Ge Healthcare, Uppsala i Sverige. En djupgående utredning av vad företagen i fråga gör för att reducera misstag vid internationell order. LÄS MER

 4. 4. Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) : Kravhantering och GAP analys för tidrapporteringsprocess i Oracle EBS R12

  M1-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Ida Johansson; Maria Örnjäger; [2012]
  Nyckelord :Time reporting; process modeling; requirements management; use case; Tidrapportering; processmodellering; kravhantering; användningsfall; GAP;

  Sammanfattning : This is a report for our thesis that was conducted as a conclusion of our bachelor degree in Business engineering at the Royal Institute of Technology (KTH). The work is done in cooperation with the firm Navigate Consulting Business Solutions AB. LÄS MER

 5. 5. Experimentell framtagning av materialparametrar för porösa absorbenter.

  Kandidat-uppsats, KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg

  Författare :Marcus Ljungberg; Karl Lenti; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport utvärderades på uppdrag av Scania CV AB olika mätmetoder för bestämning av akustiska materialparametrar hos porösa ljudabsorbenter. Syftet med detta är att den uppmätta datan sedan skall kunna användas i datorprogram för att beräkna akustiska egenskaper hos olika typer och konfigurationer av absorbenter i en lastbils förarhytt. LÄS MER