Sökning: "avstå aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden avstå aktivitet.

 1. 1. Rörelse inom matematikundervisningen : En systematisk litteraturstudie om hur rörelse kan användas i matematikämnet i årskurs F-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :EmmaLinnea Björkman; Emma Hudd; [2019]
  Nyckelord :Mathematics; movement break; classroom physical activity; classroom physical break; on-task behaviour; matematik; rörelsepaus; fysisk aktivitet; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : I samhällsdebatten belyses ofta den fysiska aktivitetens påverkan på människors välmående och kognitiva utveckling. Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn mellan 6 och 17 år vara fysiskt aktiva minst 60 minuter dagligen. Rörelsepauser har därför blivit ett allt vanligare inslag under lektionerna, framförallt för de yngre eleverna. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet hos personer med Alzheimers sjukdom : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Knutsson; [2018]
  Nyckelord :alzheimers sjukdom; fysisk aktivitet; episodiskt minne; exekutiv förmåga;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom är en sjukdom där tidiga tecken är försämrat episodiskt minne, närminne och inlärningsförmåga, även exekutiva förmågor, förmåga att planera och utföra, påverkas. Dagens behandling är symptomatisk. Det finns ingen bot eller bromsande behandling. LÄS MER

 3. 3. ”Det är oftast jobbigast att man ska byta om med andra…” : En undersökning om varför elever i grundskolans senare år väljer att avstå från lektionerna i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Sakac; Felix Brink; [2018]
  Nyckelord :Deltagande; Elever; Fysisk aktivitet; Idrott och hälsa; Orsaker;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa samt undersöka vilka faktorer som bidrar till att elever i de senare åren i grundskolan väljer att avstå från lektionerna i idrott och hälsa. För att framkalla ett resultat användes en kvantitativ metod i form av gruppenkäter. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av rädsla inför fysisk aktivitet efter insjuknande i hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alicia Eriksson; Linnea Svantesson; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; fysisk aktivitet; upplevelse; rädsla;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är idag den vanligaste, enskilda orsaken till plötslig död i Sverige. Många drabbade riskerar ett återinsjuknande som dock kan förebyggas, delvis med farmakologisk och kirurgisk behandling men även genom fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Paul Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. LÄS MER