Sökning: "avtaggning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet avtaggning.

  1. 1. Bilder på Facebook : 24 ungdomar om social bildkommunikation på Facebook

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

    Författare :Carl Rosenqvist; Johan Wessel; [2009]
    Nyckelord :Facebook; social networks; social media; photography; photo publishing; photo communication; tagging; untagging; profile picture; medialization; integrity; self presentation; ethics; youths; Facebook; sociala nätverk; sociala medier; bilder; bildpublicering; bildkommunikation; taggning; avtaggning; profilbild; medialisering; integritet; självbild; etik; ungdomar;

    Sammanfattning : Vi har genom intervjuer i fokusgrupper undersökt hur gymnasiestuderande 18-åriga ungdomar i Sundsvall reflekterar över bilder och bildpublicering på det sociala mediet Facebook. Tre fokusgrupper bestående av kvinnor, tre fokusgrupper bestående av män har resonerat kring frågor som berör fyra teman: medialisering, integritet, självbild och etik. LÄS MER