Sökning: "avtalsförhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet avtalsförhållande.

 1. 1. Avtalstolkning i det digitala samhället med fokus på konsumentförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Karlsson; Aleksandra Banda; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalstolkning; digitala avtal; avtal på internet; browsewrap avtal; point and click avtal; avtalsingående på internet;

  Sammanfattning : I det digitala samhället pågår en ständig utveckling, och konsumenter ingår mer och mer avtal på internet. Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (fortsättningsvis, avtalslagen eller AvtL) tilkom för mer än 100 år sedan. LÄS MER

 2. 2. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 3. 3. Mitt hem är min borg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Marmander; [2019]
  Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER

 4. 4. Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden : förhållandet mellan en besiktningsman och köpare av fast egendom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amer Zelic; Zelic Duhera; [2018]
  Nyckelord :ren förmögenhetsskada; utomobligatoriska förhållanden;

  Sammanfattning : Inom skadeståndsrätten finns det huvudsakligen tre olika skadetyper: personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan samband med person- och sakskada, enligt 1:2 SkL. LÄS MER

 5. 5. Riskfördelning mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde : -En analys inför ikraftträdandet av GDPR

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Amanda Moberg; [2018]
  Nyckelord :Dataskydd; GDPR; dataskyddslagen; riskfördelning; personuppgiftsansvarig; personuppgiftsbiträde; personuppgift; biträdesavtal;

  Sammanfattning : GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är bland annat att säkerställa en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. LÄS MER