Sökning: "avtalslicenser"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet avtalslicenser.

 1. 1. Arkiverad men inte tillgängliggjord : En studie av upphovsrättslagen, kollektiva avtalslicenser och tillgängliggörande av digitaliserat arkivmaterial

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Magdalena Granholm; [2014]
  Nyckelord :Copyright; Archival materials; Digitization; Publication and Distribution; Commons; Public domain copyright law ; Upphovsrätt; arkiv; digitalisering; publicering; allmänning; tillgängliggörande;

  Sammanfattning : This study focuses on the Nordic model of Extended Collective Licenses (ECL) and how this model can be used in the process of digitalising and publishing archival material such as photos, letters, maps or films. The question that this study aims to deal with is what advantages, and disadvantages, there are for archives and copyright holders when an ECL is being used. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrättsliga avtalslicenser i ett gränsöverskridande perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josephine Stensson; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Internationell Privaträtt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order for a user to exploit a copyright protected work, permission needs to be obtained from the author. In certain fields, large amounts of copyright protected work are exploited. To acquire individual permits is both time consuming and expensive. LÄS MER

 3. 3. Avtalslicensen – en rättsfigur i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Nelson; [2012]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; avtalslicens; avtalslicenser; Avtalad upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalslicensbestämmelserna ger en nyttjare rätt att, på vissa i upphovsrättslagen angivna områden, träffa avtal om användning av upphovsrättsligt skyddade verk med en organisation som företräder ett flertal svenska upphovsmän på området. Genom avtalslicensen får användaren även rätt att nyttja verk av det slag och på de villkor som preciseras i avtalet av upphovsmän som inte är medlemmar av den avtalsslutande organisationen, såväl svenska som utländska. LÄS MER