Sökning: "avtalsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade ordet avtalsrätt.

 1. 1. Alla våra patent tillhör er - eller? En undersökning av patentlöftens avtalsrättsliga bundenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emanuel Slettengren; [2023-08-11]
  Nyckelord :Patentlöfte; Patent pledge; IP-strategi; Patentlicenser; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Syften med denna uppsats har varit att undersöka och analysera patentlöftens (Engelska: patent pledges) avtalsrättsliga bundenhet i svensk rätt. Detta har dels handlat om att förstå och klassificera fenomenet patentlöften enligt svensk avtalsrätt, för att möjliggöra en undersökning av om patentlöften ska ses som avtalsrättsligt bindande. LÄS MER

 2. 2. Avtalsbrott mot flerstegsklausuler - I gränslandet mellan process- och civilrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludvig Schultz; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; Avtalsrätt; Processrätt; Flerstegsklausuler; Multimodalklausuler; Avtalsbrott; Civilrättsliga påföljder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flerstegsklausuler anger att avtalsparter ska lösa tvister i olika steg. Fler-stegsklausulens försteg kan exempelvis ange att parterna i första hand ska lösa tvister genom medling. Klausulen avslutas alltid med ett slutsteg som föreskriver att parterna antingen får lösa tvister genom allmän domstol eller skiljeförfarande. LÄS MER

 3. 3. Tvångsinlösen av minoritetsaktier och avtalade förhandsavståenden - rättsekonomi och egendomsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filip Lettius; [2023]
  Nyckelord :Associationsrätt; avtalsrätt; rättsekonomi; tvångsinlösen; egendomsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A majority shareholder’s right to enforce an acquisition of the minority shares in a share company (Sw: “aktiebolag”) is protected by Swedish law. The protected right to do so entails that a majority shareholder, provided that certain prerequisites are met, is entitled to acquire the minority shares regardless of the minority shareholders’ willingness to sell. LÄS MER

 4. 4. ”Bannad? Det är ju oskäligt!” : En fall- och litteraturstudie om de allmänna användarvillkorens roll i samband med avstängning av spelare i videospel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Johansson; [2023]
  Nyckelord :Banned; Videogame; Videogames; Video games; Video game; Contracts; Terms of use; Terms of service; End user license agreement; Avstängning; Bannad; Standardavtal; Allmänna avtalsvillkor; Videospel; Datorspel; TV-spel; Ban; Hävning; Avstängd; IT-rätt; IP - rätt; Avtalsrätt; Konsumenträtt; Formulärrätt; Oskäliga avtalsvillkor; Avtalsvillkor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Återkrav av överdebiteringar - En studie om passivitet och condictio indebiti

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Lindström; [2023]
  Nyckelord :avtalsrätt; fordringsrätt; condictio indebiti; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When someone has overpaid in the mistaken belief that there was an obliga-tion to pay, the doctrine of condictio indebiti comes into play. For the princi-ples to be applicable, the payment must have no legal basis. A legal basis for the payment exists if there is a contractual basis for it, or if the payment con-stituted a disposition. LÄS MER