Sökning: "avveckla företag"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden avveckla företag.

 1. 1. Motivation utan provision? En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Holmér; Matilda Mellqvist; [2019-01-31]
  Nyckelord :Belöningssystem; incitament; kontroll och styrning; motivation; provision; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En viktig fråga för företag är hur de kan motivera sina anställda, ochett sätt att göra det anses vara genom belöningssystem. Dock är detta omdiskuterat och forskareser både för- och nackdelar med dem och dess påverkan på motivation. LÄS MER

 2. 2. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 4. 4. Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joachim Rosengren; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; Obeståndsrätt; Företagsrekonstruktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av leanifiering inom tjänsteorganisationer : En kvalitativ studie av professionella B2B-tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hannah Öst; Martina Ridne; [2015]
  Nyckelord :lean;

  Sammanfattning : Tjänstesektorn utgör ungefär 80 % av Sveriges BNP, men har länge präglats av lägre produktivitet än tillverkningssektorn. Detta skulle kunna förändras genom konceptet lean som innebär effektivisering av flöden och syftar till att erbjuda kunden exakt vad den vill ha med hjälp av mindre insatser i form av personal, utrustning, tid, utrymme och aktiviteter. LÄS MER