Sökning: "avveckla företag"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden avveckla företag.

 1. 1. Riskfaktorer vid in- och utfasning av produkter : - En studie inom tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Kruse; Lotta Åhag; [2020]
  Nyckelord :portfolio efficiency; new sales ratio; product management; coexisting products; product rollout; infasning; utfasning; överrullning; samexistens; KPI; risk; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : Valet av vilka produkter som ska finnas tillgängliga på marknaden fungerar som ettkonkurrensmedel för företag. Att prioritera redan existerande, lansera nya eller avveckla föråldrade produkter är viktiga beslut för ett företags prestanda. För att minimera olika typer av risk kan in- och utfasningsstrategier användas. LÄS MER

 2. 2. Motivation utan provision? En explorativ fallstudie om hur berörda medarbetares motivation påverkas vid avvecklingen av ett monetärt belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cajsa Holmér; Matilda Mellqvist; [2019-01-31]
  Nyckelord :Belöningssystem; incitament; kontroll och styrning; motivation; provision; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En viktig fråga för företag är hur de kan motivera sina anställda, ochett sätt att göra det anses vara genom belöningssystem. Dock är detta omdiskuterat och forskareser både för- och nackdelar med dem och dess påverkan på motivation. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 4. 4. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 5. 5. Välbehövlig lag - men vilken effekt? - En rättsvetenskaplig uppsats om lagen om företagsrekonstruktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joachim Rosengren; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; Obeståndsrätt; Företagsrekonstruktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Companies that are not competitive and does not have liquid assets to run their business has to be liquidated. Different insolvency proceedings such as bankruptcy therefor exist to liquidate these companies. LÄS MER