Sökning: "avvecklingsprocess"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet avvecklingsprocess.

 1. 1. Att trona på minnen från fornstora dar – En analys av fideikommissinstitutets roll i det svenska rättssystemet från 1600-talet till idag utifrån ett marxistisk perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela von Bornstedt; [2019-05-21]
  Nyckelord :fideikommiss; fideikommissinstitutet; rättshistoria;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar fideikommissinstitutets position i det svenska rättssystemet från tiden då det fördes till Sverige från Kontinentaleuropa på 1600-talet till idag. Sverige utmärker sig som det enda landet med bestående fideikommiss. I övriga Europa inleddes och avslutades avvecklingsprocesser mellan slutet av 1700-talet och 1930-talet. LÄS MER

 2. 2. Systemavveckling : En kartläggning av centrala begrepp samt vägledning till en systematisk avvecklingsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Stephanie Carlsson; Alice Lindén; [2014]
  Nyckelord :system retirement; systemavveckling; avvecklingsprocess; systemlivscykel;

  Sammanfattning : Organisationer står inför ständiga förändringar och det medför att organisationers IT-system behöver anpassas därefter. För att besvara dessa förändringar investeras det i nya IT-system. Dock prioriteras oftast inte hantering av de föregående systemen, så som systemavveckling. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser för survivors vid avveckling och downsizing: en fallstudie om arbetsmotivation på nedläggningsdrabbade Barsebäck Kraft AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louise Sundberg; Anna Borg; [2012]
  Nyckelord :Avveckling; Kontroll; Downsizing; Inre och yttre motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka hur arbetsmotivationen ser ut hos anställda på ett företag som befinner sig i en avvecklingsprocess. Det studerade företaget var Barsebäck Kraft Aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Uppsägningar med ett kundorienterat perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Byrlind; [2010]
  Nyckelord :service management; intern marknadsföring; intern kund; långsiktiga kundrelationer; deltidsmarknadsförare; human resources; uppsägningar; personalpolitik; avvecklingsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, utifrån service management-teorier om långsiktiga kundrelationer, förstå hur relationen mellan företag och uppsagda medarbetare påverkas under och efter en uppsägningsprocess. Utifrån syftet bidrar studien teoretiskt till service management-forskningen genom att utöka dess användningsområde till att innefatta interna kunder i uppsägnings-processer. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap under Avveckling - En studie om övergripande chefers ledarskap under en avvecklingsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anne-Marie Bennet-Kjellsson; Fredrik Johansson; Marcus Welinder; [2006]
  Nyckelord :Ledarskap; Avveckling;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi studerat produktionsföretag i koncerner under en avvecklingsprocess. Vår fokus har legat på att studera hur den övergripande chefen på respektive företag har hanterat den situation som uppstått under avvecklingen. De faktorer vi valt att studera är ledarskap, ledarskapsstilar och motivation. LÄS MER