Sökning: "avvikande borrhål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avvikande borrhål.

  1. 1. Betydelsen av raka borrhål för större geoenergisystem

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Malin Westman; [2013]
    Nyckelord :praktiskt- juridiskt- och funktionsmässigt perspektiv; geoenergi; avvikande borrhål; SBM-simulering; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Ett 200 meter djupt borrhål avviker ofta mer eller mindre från sin planerade bana. Hur mycket borrhålet avviker beror på de geologiska förutsättningarna, vilken borrteknik och vilken borrutrustning som används. LÄS MER