Sökning: "avvikande konformitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden avvikande konformitet.

 1. 1. "Då skulle det vara slutselekterat" : Åtta barn- och ungdomstränare och deras reflektioner kring barnkonventionens inträde som svensk lag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Simon Turesson Picetti; Karl Johan Tesch Hellström; [2021]
  Nyckelord :United Nations Convention on the Rights of the Child UNRC ; youth sports; selection; ranking social constructionism; institutional theory; deviant conformity; phenomenology; barn- och ungdomsidrott; barnkonventionen; selektering; toppning; socialkonstruktionism; institutionell teori; avvikande konformitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : As of January 1st, 2020, the United Nations Convention on the Rights of the Child was incorporated as a law in Sweden. This raises some questions about how it would influence and implicate the Swedish way of executing youth sports. LÄS MER

 2. 2. In Conflict with Conformity : The Protagonist’s Struggle against Victorian Institutions and Gendered Behavioral Norms in Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Robin Axén; [2016]
  Nyckelord :Charlotte Brontë; Jane Eyre; behavioral norms; conformity; gender; nineteenth century; patriarchy; Victorian; Charlotte Brontë; Jane Eyre; konformitet; könsnormer; patriarkat; viktoriansk; uppförandekoder;

  Sammanfattning : This essay examines the theme of conformity in Charlotte Brontë’s novel Jane Eyre. It highlights in particular theprotagonist’s conflict with conformity as criticism of social inequality in terms of gender. LÄS MER

 3. 3. Skyddande faktorer mot ungdomsbrottslighet : En kvalitativ studie om svenska ungdomars avståndstagande från kriminellt beteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elias Ställ; [2014]
  Nyckelord :Socialisation; konformitet; ungdomar; brottsprevention; interaktionistisk teori;

  Sammanfattning : Skyddande faktorer mot ungdomsbrottslighet – En kvalitativ studie om svenska ungdomars avståndstagande från kriminellt beteendeDenna uppsats baseras på fem stycken semistrukturerade intervjuer med svenska ungdomar. Syftet med studien är att undersöka konformt beteende inom en svensk ungdomskontext och hur detta verkar preventivt mot kriminellt beteende. LÄS MER

 4. 4. Det funkar inte så här : En kvalitativ studie av upprätthållandet av normalitet i pojklagskulturen i ett ishockeylag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erik Fransson; Ante Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :Ishockey; pojklagskultur; maskulinitet; sanktioner; konformitet; normalitet.;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att studera hur pojklagskulturen i ett ishockeylag ser ut och hur dess normalitet upprätthålls genom positiva och negativa sanktioner med särskilt fokus på maskulinitet, manligt fostrande, konfomitet, interaktionsritualer och sociala band.Studien genomfördes genom deltagande observation där vi följde ishockeylaget Pucksta under två veckor. LÄS MER

 5. 5. Ett jämlikt samtalsklimat : Stamning, normer och strategier i samtalssituationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Grahn; [2013]
  Nyckelord :Konversation; kvalitativ; norm; samtal; stamning; stigma; strategi;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avhandlas stamning som en social egenskap i syfte att uppmärksamma normer omkring tal, kommunikation och funktionalitet. Stamning avhandlas följaktligen som en ”störning” i samspelet mellan individer snarare än ett individuellt tillkortakommande, som en funktionsnedsättning. LÄS MER