Sökning: "avvikande konnässör"

Hittade 1 uppsats innehållade orden avvikande konnässör.

  1. 1. I valet och kvalet - Studenters tankar kring konsumtion

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anna-Carin Elb; Carolina Johansson; [2008]
    Nyckelord :konsumtion; identitetsskapande; förhållningssätt; behov; begär; valmöjligheter; upplevelsen av konsumtion; ideala konsumenter; otillräckliga konsumenter; konnässör; avvikande konnässör; varumärken;

    Sammanfattning : Abstrakt Högskolan i Halmstad, Sektionen HOS, Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete, Höstterminen 2007Titel: I valet och kvalet, en undersökning om studenters tankar kring konsumtionFörfattare: Anna-Carin Elb och Carolina Johansson Dokument: C-uppsatsExaminator: Magnus Ring Handledare: Åke NilsénSyfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur en grupp högskolestudenter upplever och förhåller sig till konsumtion. Vidare vill vi lyfta fram våra respondenters tankar om de valmöjligheter som konsumtions-samhället erbjuder samt hur deras behov och begär efter marknadens produkter tar sig uttryck och därtill även hur de använder dessa som ett medel för att framställa sig själva. LÄS MER