Sökning: "avvikare i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden avvikare i samhället.

 1. 1. De ansiktslösa i hopplöshetens fördärv : En kritisk diskursanalys av nyhetsmediers samhällsdebatt om gängkriminaliteten i Sverige

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2021]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gang criminality; identities; mass media; social debate; social hierarchies of power; stigmatization processes; Gängkriminalitet; identiteter; kritisk diskursanalys; massmedia; samhällsdebatt; sociala makthierarkier; stigmatiseringsprocesser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka och analysera hur personer i gängkriminella miljöer konstrueras samt positioneras i den nyhetsmediala samhällsdebatten om gängkriminalitet i Sverige genom att studera publicerade debattartiklar från en specifik tidsperiod. Studien utgår från ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv som menar att verkligheten formas och tolkas genom språkliga diskurser, varför valda analysverktyg har ett lingvistiskt fokus där texternas lexikala aspekter undersöks, liksom deras anspråk på gängkriminalitetens orsaker och lösningar. LÄS MER

 2. 2. Lite trasig och lite knasig : En kultur- och mediehistorisk undersökning om avvikelse, original och skildringen av Trasfröken under sent 1800-tal i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Linda Wiberg; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; avvikare; egensinnig; original; stigma; media; kultur; fattigvård; rasbiologi; kvinnohistoria; socialhistoria;

  Sammanfattning : På slutet av 1800-talet blir den fattiga Augusta Dorothea Eklund på grund av sin egenhet utnämnd till ett original och tilldelades öknamnet Trasfröken. Ett stigma som fram till idag lever vidare i form av medierapportering kring det verkliga förhållande att hennes kranium fortfarande vilar på KI – ännu märkt Trasfröken. LÄS MER

 3. 3. Förälder och ex-kriminell : En kvalitativ studie om hur män och kvinnor stämplas och stigmatiseras utifrån stereotypa föreställningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Elin Johansson; Stella Ekström; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; ex-kriminell och avvikare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ex-kriminella mammor respektive pappor upplevt sina myndighetskontakter och om de blivit stigmatiserade och stämplade utifrån sin kriminella bakgrund. För att uppnå syftet har vi utifrån en fenomenologisk ansats genomfört tio kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. DE SMUTSIGA -­ en kvalitativ studie om upplevd otrygghet i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Klara Hellström; Louise Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Otrygghet; Transidentitet; Strukturell hemlöshet; Arabvärlden; Socialtjänsten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Klara Hellström & Louise Gustafsson Titel: “De smutsiga”- en kvalitativ studie om upplevd otrygghet i Malmö. Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Tullia Jack Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Denna uppsats syftar att undersöka upplevd otrygghet bland personer med flyktingstatusförklaring1 i Malmö som identifierar sig som transpersoner och lever i strukturell hemlöshet. LÄS MER

 5. 5. ”SAMHÄLLET GÖR MIG HANDIKAPPAD” : En studie om unga fysiskt funktionshindrade kvinnors upplevelser av förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Signe Valfridsson; [2018]
  Nyckelord :funktionshinder; förtryck; internaliserat förtryck; självbild; gruppidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att dels undersöka upplevelsen av samhälleligt förtryck hos unga fysiskt funktionshindrade kvinnor (ålder 22-31) upplever, dels undersöka hur de hanterar och har internaliserat detta förtryck. Studien utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra informanter inom urvalsgruppen. LÄS MER