Sökning: "avvikelse produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden avvikelse produktion.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av avvikelsehantering : En fallstudie om avvikelsehantering i ett producerande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Zuhal Hussein; Hanna Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to investigate how a deviation process can be streamlined and integrated into a manufacturing company’s daily work. Two questions have been created to answer the purpose: How should defective products be handled effectively? How can the deviation process become a natural part of the daily work?   Method – The study is formed as a single case study from the case company’s problem. LÄS MER

 3. 3. "Sluta störa oss, vi har inte tid!" : En fallstudie om hur tillverkningsföretag arbetar med produktionsstörningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Gunnar; [2019]
  Nyckelord :Produktionslogistik; produktionsstörningar; avvikelser; underhåll; förbättring; utveckling; mätning; uppföljning; strategier och systematiskt arbete.;

  Sammanfattning : Produktionslogistik handlar om att utifrån planering, styrning och organisering se till att rätt information och rätt produkter är på rätt plats vid rätt tid. Detta är något som organisationer arbetar efter idag. LÄS MER

 4. 4. Hur används operatörens kunskap ochkompetens för utveckling av produktionen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Frida Arnestrand; Stina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En viktig del av Lean production är eliminering av slöseri av olika slag. En av dessa slöserierär outnyttjad kreativitet och kompetens, vilket också var grundidén till att detta arbete till slut landade i frågeställningen "Hur används operatörens kunskap och kompetensför utveckling av produktionen?". LÄS MER

 5. 5. In-process monitoring for Electron Beam Additive Manufacturing using an infrared camera system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Vlad Buga; Roysten Jason Dsouza; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is being embraced at a rapid rate, mainly due to its advantages over conventional machining. These include the possibility to create parts with complex geometries, while minimizing waste. LÄS MER