Sökning: "avvikelsehantering"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet avvikelsehantering.

 1. 1. Förbättrad process för avvikelsehantering som grund för bättre leveranssäkerhet : Avvikelsehantering vid leverantörsfel

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Murad Trkawi; Donal Mansour; [2020]
  Nyckelord :Processer; avvikelsehantering; slöseri; kvalitetsbristkostnad; standardiserat arbetssätt.;

  Sammanfattning : Purpose: The business venture where the work was carried out do not handle the process of deviation management in an optimal way. By an optimal way, it is meant that all handling may lead to a reduction in deviations over time, and to improve the suppliers that are part of a collaboration with the business. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Tabassom Abbas; Sofia Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; arbetsflöde; avvikelsehantering;

  Sammanfattning : Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. LÄS MER

 3. 3. Analys av interna avvikelser i ett världsledande företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Jakob Friberg; Wilhelm Stark; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Förbättringsarbete; Förbättringsverktyg; Metoder; avvikelsehantering; PDCA; Metodstandard; Kvalitetsstyrning;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka och analysera verksamhetens interna avvikelser. I studien presenteras även en nulägesbeskrivning samt utförliga och handkraftiga åtgärdsförslag med målet att förbättra verksamhetens arbetssätt kring avvikelsehantering. LÄS MER

 4. 4. Hur får kunden läkemedelsinformation och rådgivning vid e-handel? : Enkätundersökning av kundens respektive farmaceutens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Riim Darwish Adel; [2020]
  Nyckelord :e-handel; apotek; distanshandel; online apotek.;

  Sammanfattning : I det moderna samhället används mer och mer den digitala tekniken inom olika områden. Apoteksmarknaden i Svergie har genomgått en stor förändring efter omregleringen 2009 bl.a utveckling av e-handel. Apotekens e-handel bör uppfylla läkemedelsverkets krav när det gäller patientens säkerhet och kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Byggandet av vägar - Tillämpning av mindre avvikelse från detaljplan

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Marwan Badi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ekerö kommun är en kommun i Stockholms län. kommunen utarbetar bindande detaljplaneroch besluter hur vägarna får bebyggas. När ett vägprojekt väl ska utföras ochöverensstämma med planen uppstår ofta avvikelser. LÄS MER