Sökning: "awareness campaigns"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden awareness campaigns.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. The nexus between child protection and gender-based violence programming; the impact for displaced adolescent girls in Jordan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Victoria Sheppard; [2019]
  Nyckelord :Humanitarian; Emergency; Displacement; Refugee; Gender; Gender-Based Violence; Child Protection; Adolescents; Rights-Based Programming; Participation; Coordination; United Nations;

  Sammanfattning : Gender-based violence (GBV) and violence against children are pervasive and destructive globally, but the exacerbation of violence in emergency contexts makes addressing them an urgent priority in humanitarian action. However, despite recognition of overlapping risks and intervention opportunities, child protection programming and GBV programming have hitherto followed discrete trajectories, resulting in adolescent (aged between 10 and 19 years) girls falling between the domains, despite their heightened vulnerability to GBV. LÄS MER

 3. 3. Communicating Antibiotic Resistance to the Public: How effective was Public Health England’s 2018 ‘Keep Antibiotics Working’ campaign TV advertisement at increasing public understanding of antibiotic resistance and motivating a change in antibiotic seeking behaviours?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Borgonha Anjuli; [2019]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; health communication; behaviour change; Communication for Development; Keep Antibiotics Working campaign; antimicrobial resistance; communication campaign; evaluation;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is one of the greatest global threats we face today. Human overuse of antibiotics is a contributing factor and major behaviour change around antibiotic consumption is needed, but several challenges exist in communicating antibiotic resistance to the public. LÄS MER

 4. 4. Säker vård genom god handhygien : En empirisk kvantitativ studie av sjuksköterskans följsamhet till handhygien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agneta Johansson; Pernila Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Hand hygiene; healthcare related infection; nurse; nursing responsibility; patient safety; Handhygien; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Kunskapen om att vården orsakar skador har ökat men behöver ständigt förbättras. God tillämpning av handhygien ökar förutsättningarna för säker vård. Handhygienen är den viktigaste faktorn för att minska smittspridning. LÄS MER

 5. 5. WOMEN’S AWARENESS OF LEGISLATION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN ACROSS THE EUROPEAN UNION: A SECONDARY DATA ANALYSIS OF THE 2012-FRA-VAW SURVEY

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Wittmann; [2019]
  Nyckelord :Legislation; Quantitative Analysis; Violence Against Women; Women’s Awareness; 2012-FRA-VAW-Survey;

  Sammanfattning : Violence against women (VAW) is the most prevalent human rights violation of our time, rooted in women’s unequal status in society. Aim: The present study investigated women´s awareness of preventative and protective legislation on domestic violence and women´s awareness of campaigns against VAW across the EU. LÄS MER